24.10.2011 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozhovor týdne

s Františkem Jandou, prvním místopředsedou Svazu vlastníků půdy ČR, jsme hovořili o jeho dlouholetém působení funkci předsedy svazu.

Na nedávné valné hromadě svazu vás ve funkci vystřídal Michal Pospíšil, kterého jste na ni doporučil, a vy jste se stal prvním místopředsedou. Co se vám podařilo během vašeho působení na postu předsedy? Usilovalo se o mnohé. Něco se podařilo, něco ne. Myslím si, že se podařily dvě závažné věci. Ať ve funkci předsedy či místopředsedy jsem vždy podporoval pozemkové úpravy. Především jsem vždy požadoval více finančních prostředků na zpracování komplexních pozemkových úprav. Byl to nelehký zápas. Byly roky, kdy se na pozemkové úpravy ročně plánovalo pouze 200 až 400 milionů korun. Kolem roku 2003 se zahajování pozemkových úprav zastavilo. Pro letošní rok se na pozemkové úpravy plánuje 1,7 miliardy korun a zpracování pozemkových úprav je na předním místě vládního programu. To je i náš úspěch. V současné době probíhá transformace Ústředního pozemkového úřadu a Pozemkového fondu ČR do Státního pozemkového úřadu. S tímto návrhem přišel právě Svaz vlastníků půdy už v roce 2004. Zpracovali jsme dokonce úvodní projekt. Tuto transformaci svaz trvale podporuje. V podstatě jde o obnovení Státního pozemkového úřadu, který zanikl v padesátých letech minulého století.

Co bude nyní vaším hlavním úkolem? Nyní budu mít na starost pozemkové úpravy, které nám připadají, že postupují pomalu, ačkoliv jsou na ně vynakládány vyšší finanční prostředky než v minulých letech. Kolektivizace a zestátnění zemědělství napáchalo nejen ekonomické škody na majetku vlastníků půdy, ale i morální škody, které není možné finančně vyčíslit. Institucionální stav vlastnictví byl oslaben a ani po 21 letech se ho nepodařilo plně obnovit. Na 90 procentech území ČR vlastníci neznají hranice svých pozemků a nemají je přístupné. Dodnes nejsou vydány pozemky, legislativa státu umožňuje obstrukce při vydání půdy majitelům, každoročně je na vlastníky vyvíjen nátlak s tendencemi k vyvlastňování.

Mohl byste připomenout, na čem se valná hromada Svazu vlastníků půdy ČR shodla? V programovém prohlášení se Svaz vlastníků půdy shodl na šesti základních bodech, o které bude usilovat v nejbližším tříletém období. Jde o urychlení pozemkových úprav, o zvýšení informování vlastníků půdy o jejich odpovědnosti a právech, revizi všech právních norem, které zasahují do práv vlastníků, a jejich úpravu, posílení role vlastníka půdy jako tvůrce krajiny a životního prostředí České republiky, spravedlivé postavení vlastníka půdy ve společnosti zejména respektování vlastnických práv k majetku. V zájmu údržby a obnovy venkova připravíme pro ministerstvo zemědělství a jeho prostřednictvím pro vládu podklad pro rozložení části dotace na půdu mezi uživatele a vlastníky půdy, kteří by údržbu a obnovu krajiny zajišťovali. Rovněž je třeba navrhnout opatření proti monopolizaci půdy neadresnými vlastníky (obchodní společenství) a posílit vlastnická práva. Představenstvo svazu bude rovněž usilovat o zpřístupnění dotací také pro vlastníky půdy. Naším cílem také je zapojit se aktivně do činnosti ELO (Europen Landowners Association) na evropské úrovni.

Jak se díváte na současný trh s půdou?
Trh s půdou je pokřivený a je obtížné stanovit tržní cenu půdy. V případě prodeje ve veřejném zájmu je zcela oprávněný požadavek dosáhnout spravedlivé ceny. Nikdo nemá právo omezovat vlastníka ve využívání jeho pozemků, pakliže jedná v souladu se zákony České republiky. Svobodné vlastnictví, nedotknutelnost soukromého majetku a svobodné rozhodování o něm je nedílná součást demokratických změn v České republice.
Chtěl bych připomenout, že vlastník půdy je zodpovědný za stav půdy, za její prodej, pronájem a za její další využití. Prostřednictvím půdy je její vlastník odpovědný za stav významné části životního prostředí, zejména za stav kvality půdy, vody a obecně za stav biodiverzity v krajině. Tato zodpovědnost je dnes výrazně omezena stálé převažujícími uživatelskými zájmy. V probíhající novele občanského zákoníku, nemůže být nadále pro nového vlastníka zakotvena povinnost dodržení délky nájmu od předchozího vlastníka. Takový požadavek by ochromoval trh s půdou.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down