Rozhovor týdne

s Jiřím Šafrem předsedou představenstva Zemědělské akciové společnosti Podchotucí, která se stala absolutním vítězem soutěže TOP Zemědělského svazu ČR za loňský rok.

Vaše společnost se stala absolutním vítězem soutěže TOP Zemědělského svazu ČR za rok 2008, co podle vás rozhodlo o vašem vítězství?
Myslím, že o tom rozhodla především dlouhodobě budovaná struktura výroby a k tomu pořizovaná mechanizace. Také optimalizace nákladů a výnosů, tedy hledání hranice, kdy výdaj produkuje rostoucí výnos s rostoucím ziskem. Stav, kdy výdaj ještě produkuje výnos, je sice opticky velmi lákavý, například honba za rekordními hektarovými výnosy atd., ale když zisk již klesá, je nezdravý. Velký podíl na vítězství mají samozřejmě také spolehliví zaměstnanci a management ochotný se stále učit. A v neposlední řadě také kritéria, která zvolil pro soutěž svaz.
Můžete prosím stručně charakterizovat vaši společnost?
Naše společnost hospodaří v posledních letech na výměře asi 2800 hetkarů v řepařské oblasti na těžších až jílovitých půdách na severním okraji Polabské nížiny na Nymbursku. Je právním nástupcem Zemědělského družstva Podchotucí, které v této oblasti hospodaří od roku 1952. Akciová společnost se z družstva transformovala v roce 1995 a vedle názvu převzala i veškerý majetek družstva včetně závazků a pohledávek. V současné době patří společnost do skupiny podniků holdingu Agrofert, který v ní má více než devadesáti procentní podíl.
Vše je u nás podřízeno rostlinné výrobě, jejímž nosným programem jsou obiloviny na 65 až 70 procentech osevních ploch, z toho zejména ozimá pšenice do 50 procent osevních ploch a zbytek napůl ječmen ozimý a ječmen jarní. Obiloviny jsou doplněny řepkou ozimou, cukrovkou, hrachem, sojou a okrajově hořčicí.
Společnost se dlouhodobě vybavovala špičkovou zemědělskou technikou, například traktory Case, kombajny Claas a špičkovým závěsným nářadím, které bylo vybíráno se zřetelem na zpracovávanou půdu, což umožnilo společnosti snížit počet pracovníků až na současných 25 spolehlivých a špičkových zaměstnanců.
Jak se vám daří překonávat současnou krizi a jak hodnotíte situaci v našem zemědělství?
Výrobní i ekonomická situace Zemědělské akciové společnosti Podchotucí je i v současné době za finanční krize na dobré úrovni. Společnost své závazky vůči zaměstnancům i dodavatelům hradí včas a je finančně soběstačná. Největším problémem je v posledních letech nákup půdy, který odebírá společnosti finanční prostředky z klasické zemědělské výroby. Kvůli očekávanému propadu zisku společnost po dlouhých letech hospodaření bez úvěru otevírá úvěr na nákup půdy, aby nemusela odmítat nabídky pronajímatelů. Stejně ale není v našich silách veškerou potřebnou půdu vykoupit, neboť hospodaříme z 85 procent na pronajaté půdě. A to je prostor pro spekulanty i vážnou zemědělskou konkurenci.
Současná situace v českém zemědělství je kritická, na čemž nic nemění ani fakt, že naše společnost na rozdíl od jiných podniků výrazné problémy nemá. Všichni jsme součástí jednoho hospodářského organismu, který je deformován nerovnou dotační politikou Evropské unie a i z toho plynoucí silou obchodních řetězců, které dokážou bez problémů dovézt levnější, tedy více dotovaný zahraniční výrobek, místo toho aby nakupovali klasiku a českou chuť od naších výrobců. A zákazník, bohužel, stále ještě více slyší na nižší cenu, na různé akce atd. K tomu ho navíc nutí i současné ekonomická krize, protože drtivá většina společnosti není dobře finančně zabezpečena.
Co čeká vaši společnost v příštím období?
Naše plány do budoucna nejsou nic světoborného a vlastně jsou velmi jednoduché. Chceme především ustát v následujících dvou až třech letech pokles cen zemědělských komodit a spolu s tím také průběžné provádět nejnutnější obnovu strojového parku současně s nákupem půdy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *