Rozhovor týdne s Helenou Neumannovou

ze společnosti Spolu s Asociací soukromého zemědělství ČR (ASZ) vaše společnost Park Tři věže letos organizuje Farmářské slavnosti, co vás k tomu vedlo a jak se vydařila jejich premiéra na kozí farmě v Ratibořicích?

Farmářské slavnosti jsme s ASZ připravili s hlavně proto, abychom dětem i jejich rodičům ukázali, jak to na farmě vypadá. Děti je ale dnes těžké nalákat ven na něco zajímavého a my jsme chtěli, aby se nenudily, takže jsme jim nabídli bohatý program a celou farmu jsme připravili na jeden báječný den pro rodiče s dětmi. Zřídili jsme historický koutek s archeologickou vesničkou, kde si mohli děti vyzkoušet, jak u nás žili první zemědělci v době neolitu. Připravili jsme farmářskou stezku se znalostními kvízy a hádankami, které, jak se ukázalo, měly problém někdy zvládnout nejen děti ale i rodiče. Maminky s dětmi si mohly zatančit, nebo si spolu s šamanem, který mezi diváky rozdal kolem stovky bubnů, společně zabubnovat. Kromě toho jsme ohromnou zahrada farmy zaplnili stolky s krásnými hračkami. Ty ocenily zejména děti, zatímco jejich rodiče si mohli v klidu posedět a ochutnat zemědělské produkty. Naším cílem je, aby prožitek z krásného dne rodiče i děti, sdíleli spolu. Nechtěli jsme ale, aby děti přišly a dostaly jen pastelky a papír, jako na mnoha jiných akcích. V Ratibořicích byly k dispozici relativně drahé hračka a pomůcky. Děti si mohly sami například vyrobit velikonoční košíček na stůl, nebo dostaly levandulový výtažek, kterým plnily farmaceutické lahvičky, takže si vyrobily svůj vlastní parfém včetně vlastnoručně zhotovené etikety, případně si mohly namalovat květináček, a ten pak sami osadit rostlinami a byla tu řada dalších atraktivních činností. Musím ale říct, že nás zhruba pět tisíc návštěvníků, kteří dorazili na farmu, opravdu překvapilo.

Jak jste si při pořádání slavností rozdělili s ASZ úkoly?

Samotný program máme na starosti my – společnost Park Tři věže, ale hlavním garantem farmářských slavností je asociace. Ta se také postarala o výběr farmářů, kteří zde nabízeli svoje produkty. Šlo především o to, aby to byli poctiví producenti a chovatelé z okolí, kteří mají co nabídnout. Záštitu nad slavnostmi převzalo ministerstvo zemědělství, které nám také platí náklady akce. Ty činily na samotnou slavnost zhruba tři sta tisíc korun, plus další náklady na mediální podporu. Tu ale připravilo ministerstvo přes mediální agentury s nimiž spolupracuje. Mediálně nás také velmi podpořil také Český rozhlas a Deníky Bohemia. Možná proto, že to děláme poctivě a s velkou láskou. Celkem připravuje program před samotnou akcí zhruba deset lidí, ale potom na místě se stará o děti dohromady kolem šedesáti lidí.
Farma Dobrovolných v Ratibořicích, kde proběhly první Farmářské slavnosti, ale i další farmy, pro které jsme přichystali podobný program, patří mezi ty nejlepší u nás a pro návštěvníky budou velmi zajímavé. Kromě té kozí navštívíme také jelení farmu, farmu s masným skotem, mléčnou farmu a další. Každá z nich má díky svému zaměření svoje kouzlo, takže ti, kteří za námi přijedou na více farem, rozhodně nebudou zklamáni.

Co je hlavní náplní činnosti společnosti Park Tři věže a jaká máte plány do budoucna?

Jsme komerční společnost a zabýváme se tím, že v Čechách pořádáme mobilní park Tři věže tedy připravujeme vždy na jeden den park pro rodiče s dětmi. To je náš cíl. Minulý rok jsme pořádali dvanáct akcí, letos jich bude včetně Farmářských slavností asi čtrnáct. Naše akce stojí na třech principech: Poznání, Pohyb a Dobrodružství, tedy na třech věžích – IQ věži, Sportovní věži a Mystické věži. Naším vzorem jsou evropské parky pro rodiče s dětmi. V Evropě jich je řada, ale tady nemáme žádný a my bychom si velmi přáli jeden vybudovat. Pro tento záměr by měl být letošní rok zlomový. Usilovně jednáme o podpoře se třemi ministerstvy a také s městkou částí Prahy 5, kde bychom rádi stálý park zřídili. Zatím jsme se setkali s podporou našich plánů, takže doufejme, že to dobře dopadne. Navíc spolupráce s ASZ se nám natolik zalíbila, že se chceme kromě zmíněného stálého parku pokusit vybudovat také výukové centrum. Takový malý park asi o rozloze dvanácti tisíc metrů čtverečních, který by fungoval jako farma, kde by se děti i rodiče něco o zemědělství dozvěděli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *