22.10.2006 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozhovor týdne s Josefem Hlavinkou, předsedou Agrární komory Olomouckého kraje

Dají se již dnes vyčíslit dopady, jaké bude mít na pěstitele a zemědělství na Olomoucku vůbec realizace rozhodnutí společnosti Eastern Sugar uzavřít svoje cukrovary v České republice?

Rozhodnutí cukrovarnické společnosti Eastern Sugar bude mít zásadní dopady do zemědělství na Moravě. Zhruba na 6,5 tisíce hektarů zemědělské půdy se přestane pěstovat cukrovka. Jenom to by představovalo propad v tržbách pěstitelů zhruba na úrovni čtyř set milionů korun. V souvislosti s tím se ale také bude měnit struktura zemědělské výroby v oblasti, dojde ke zmaření řady investic do výroby a kromě dalšího vzroste nezaměstnanost. Naši zemědělci tak začínají sklízet úrodu řady špatných rozhodnutí mnohých polistopadových vlád.

Kde se stala chyba, kdo může za to, že k této situaci došlo ?

Zásadní chyba nastala v podcenění přístupu českých reprezentací při vyjednávání v Bruselu před vstupem České republiky do Evropské unie, a to zejména v komoditě cukrovka. Na toto nebezpečí jsme upozorňovali, ale nikdo to nechtěl slyšet. Nyní se zde naplno ukázalo, proč se Evropská unie potřebovala rozšířit. Šlo o to, dostát závazkům unie vůči Světové obchodní organizaci (WTO) na úkor přistupujících zemí a ochránit vlastní zemědělce ve starých členských zemích a jejich ekonomiku. Evropská unie je hlavně o zemědělství, bohužel naši politici tento resort považovali z titulu relativně nízké voličské základny za nezajímavý, a proto byly uzavřeny pro zemědělce nevýhodné přístupové dohody.

Může se něco podobného jako nyní u cukrovky opakovat i u jiných zemědělských komodit?

Obávám se, že ano. Obdobná situace jistě může nastat, a to u těch komodit, které Evropská unie nějakým způsobem reguluje, případně na ně směřuje dotace nebo kompenzace. Jde například o mléko nebo škrob. Nebezpečí hrozí zejména tam, kde zpracování komodit ovládají nadnárodní společnosti, které jsou mimo sféru našeho vlivu.

Jaká opatření by měl přijmout stát, případně i nevládní zemědělské organizace, aby se situace neopakovala ?

Považuji za nezbytné, aby došlo k okamžitým jednání ministryně zemědělství, premiéra a vlády se zástupci Eastern Sugar. Současně s tím by měl být zahájena jednání také v Bruselu. Je třeba sjednotit nové členské státy Evropské unie, nebo alespoň země Visegrádské čtyřky, a snažit se revokovat stávající stav, který těžce poškozuje, ba přímo okrádá, české zemědělce. Český zemědělec není o nic horší než pěstitelé v západní Evropě, přitom například ve Francii by si nikdo nic podobného nedovolil. Je to hanebný přístup Eastern Sugar, který škodí zemědělcům jak u nás, tak i na Slovensku nebo v Maďarsku.

Co podnikne v následujících dnech agrární komora a jakými prostředky se bude pokoušet udržet cukerní kvótu pro moravské pěstitele? Lze toto rozhodnutí ještě vůbec zvrátit?

Je nutno provést ekonomický a právní rozbor rozhodnutí společnosti Eastern Sugar a zahájit jednání na všech úrovních politických i hospodářských v rámci republiky i Evropské unie se základním cílem zachování kvóty výroby cukru pro Českou republiku. Současná reforma společné zemědělské politiky unie v komoditě cukr totiž neprobíhá podle konkurenčních schopností pěstitelů, ale podle předem připraveného scénáře „politického podvodu“, který bychom po česku mohli nazvat „tunelem“ na pěstitele cukrovky.

Co mají podle Vás nyní dělat poškození pěstitelé, jak mohou omezit své ztráty, a jak se mají s novou situací vyrovnat ?

Pěstitelé na Moravě rozhodně nejsou smířeni se současným stavem, a určitě v této vypjaté situaci zatím nepřemýšlejí tímto způsobem, nehodlají se s omezením pěstování cukrovky smířit. Všichni věříme, že se nám podaří zvrátit nebezpečí snížení kvóty výroby cukru a že se cukrovka bude na Hané dále pěstovat.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down