22.05.2006 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozhovor týdne s Milanem Malenou, ústředním ředitelem Státní veterinární správy

s Milanem Malenou, ústředním ředitelem Státní veterinární správy

Uplynulé dny byly zasvěceny bezpečnosti potravin. Jaké je z pohledu SVS největší riziko v této oblasti?

Veřejnost zajisté dobře ví, že potraviny živočišného původu se vyrábějí pod veterinárním dohledem a že potraviny uváděné do oběhu musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost. Jsou tak i v souladu s veterinární legislativou označeny.
Určitá rizika však existují, jsou to ale ta, který státní veterinární dozor již nemůže přímo ovlivnit. Proto při různých vhodných příležitostech upozorňujeme spotřebitele, aby si uvědomili, že si sice zakoupí zdravotně nezávadné potraviny, ale udržení této zdravotní nezávadnosti v domácnosti záleží již pouze na nich. Rizika jsou například při nevhodném transportu výrobků určených pro přímou spotřebu, zejména masa,. Při delším vystavení vysoké teplotě v dopravních prostředcích, či při ponechání při pokojové teplotě, popřípadě při rozmrazení a následném zmrazení se mohou ve výrobcích rozmnožit nežádoucí mikroorganismy, které se nacházejí všude v okolním prostředí. Pak bohužel dojde k znehodnocení výrobku či masa a následným, zpravidla alimentárním problémům. To je však už v rukou spotřebitelů.

Co čeká v nejbližší době chovatele skotu v souvislosti s ozdravovacím programem zaměřeným na onemocnění IBR?

Již od počátku letošního roku se začal naplňovat Národní ozdravovací program proti IBR (infekční bovinní rhinotracheitidě), tak jak jej schválilo ministerstvo zemědělství. Pro chovatele skotu začínají náročné roky práce a spolupráce se soukromými veterinárními lékaři i s orgány státního veterinárního dozoru. Na konci, předpokládáme, že, nejdříve však za sedm let, bude možné hovořit o úplném ozdravení. Z toho bude pro chovatele vyplývat lepší konkurenceschopnost při obchodování, a to zejména v rámci EU. Okolní země též ozdravují, a my si nemůžeme dovolit zůstat pozadu.
V Národním ozdravovacím programu jsou stanoveny zásady ozdravování a povinnosti chovatelů i orgánů státního veterinárního dozoru. Systém ozdravování počítá se třemi metodami, a to eliminační bez vakcinace, eliminační s vakcinací (při použití markerové vakcíny) a s metodou radikální, která připadá v úvahu pouze ve výjimečných případech při silném promoření stáda a za souhlasu chovatele. Všechny tyto kroky se plní postupně a naši odborní pracovníci jsou pochopitelně nápomocni jak chovatelům, tak soukromým veterinárním lékařům. Za realizaci Národního ozdravovacího programu zodpovídají chovatelé, dozor mají krajské veterinární správy a orgány ministerstva zemědělství a svým členům pomáhají i chovatelské svazy. Program může uspět právě nyní, kdy bylo dosaženo základního předpokladu, jímž je dokonalá a přesná evidence skotu v centrální evidenci a uplatňování současných veterinárních předpisů, které se týkají přemísťování zvířat.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down