Rozpočet nebude tak špatný

Přes všechny problémy, které v českém zemědělství jsou, nebude rozpočet resortu tak špatný. Senát nedávno schválil novelu zákona o Pozemkovém fondu ČR, která znamená převod 2,6 miliardy z aktiv fondu do aktiv ministerstva zemědělství. Peníze převedené z Pozemkového fondu ČR by dokryly letošní rozpočet a pokryl se rozpočet na příští rok. Uvedl to minulý týden na marketingovém a obchodním fóru v Pardubicích, které již tradičně pořádá společnost Agrotom, prezident Agrární komory ČR Jan Veleba

Podle Veleby nyní je klíčovou záležitostí reforma společné zemědělské politiky, která zřejmě nebude spuštěna od roku 2014, což povede k odložení čerpání peněz z titulů Programu rozvoje venkova. Veleba připomněl, že v nebližší době by měl být představen návrh koncepce českého zemědělství, který měl sloužit k tomu, jak reformu společné zemědělské politiky implementovat do podmínek ČR, přičemž jde o strategii zaměřenou na růst.
Zatím není zcela jasná pozice ČR k cukerním kvótám. „Vyslovili jsme ministrovi nesouhlas se zrušením kvót. Budeme chtít udržet pozici, aby cukerní kvóty byly po roce 2015 zachovány,“ prohlásil Veleba s tím, že komora bude rovněž bojovat za udržení zelené nafty.
Připomněl, že podle Faostatu Česká republika vykázala nejhorší index vývoje zemědělské produkce na jeden hektar za období let 1985 až 2009 v porovnání devíti států. „ČR držela s ostatními státy krok do roku 1990 a pak nastal prudký pád,“ poznamenal. Nejen v indexu živočišné, ale i rostlinné produkce na hektar není srovnatelná s dalším státy Evropy.
Agrární ekonom Martin Hlaváček poznamenal, že české zemědělství má k dispozici veškerý potřebný potenciál, ale sektor ho nevyužívá. „Vytváří sice produkci, ale netvoří přidanou hodnotu,“ konstatoval. Tento stav je z velké části dán výraznou závislostí na dotacích.
Poznamenal, že české zemědělství není v dobré kondici a trpí strukturální nerovnováhou. Určité řešení vidí v rychlém přechodu z jednotné platby na plochu na platební nároky, zaměření podpor na živočišnou produkci a v rámci agroenvironmentálních opatření se zaměřit na takové managementy, které by upřednostňovaly jejich propojení s živočišnou výrobou.
Předseda Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu Zdeněk Kubiska uvedl, že z loňské sklizně tuzemsku přebývalo 2,95 milionu tun obilovin a letos činil přebytek asi 1,7 milionu tun. „Od září se vyvezlo asi 450 tisíc tun obilovin,“ podotkl.
Přestože se snižuje jejich spotřeba zejména na krmení, zastoupení obilnin na orné půdě roste. V letošním roce představovalo 58,8 procenta. Na druhou stranu zatímco v roce 2000 bylo na krmení potřeba asi čtyři miliony tun, letos to bylo již jen 2,5 milionu tun. Tento rozdíl se musí exportovat mimo Českou republiku. „Systémově to v českém zemědělství nefunguje. Ubývají pícniny na orné půdě, luskoviny i brambory. Díky bioplynovým stanicích však přibyly i plochy kukuřice. Rozšířila s i řepka, s plochou 400 tisíc hektarů Česká republika zaujímá šesté místo mezi zeměmi EU – 27. Prvenství v této oblasti patří Německu, které řepku pěstuje na 1476 tisících hektarech s průměrným výnosem 3,87 tuny z hektaru. ČR dosahuje u řepky průměrného výnosu 2,81 tuny z hektaru.
„Ve žních v příštím roce můžeme očekávat, že ceny nebudou tak vysoké jako tomu bylo dosud. Co se týká živočišné produkce, očekává se, že stavy prasat by již dál nemusely klesat, zatím stabilní je i chov skotu. Ohrožen by mohl být po pádu mléčných kvót. Naopak však za ohrožený patří podle Kubisky sektor drůbeže, který je ohrožen levnými dovozy zejména z Polska.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *