Rozrostli se o nový segment

Společnost CPI Property Group vloni uskutečnila nákup potravinářského a zemědělského uskupení Spojené farmy. Realitní portfolio skupiny se touto akvizicí rozrostlo o zcela nový segment, hned o 20 tisíc hektarů zemědělské půdy i širokou škálu živočišné výroby. O mimořádné atraktivitě agrorealitního byznysu svědčil i nebývalý zájem ze strany bank o následné financování této transakce. Šestiletý úvěr ve výši 940 mil. Kč poskytla Československá obchodní banka, a. s.

Na několik otázek odpověděl generální ředitel CPI Property Group Martin Němeček.

Proč jste se rozhodli investovat v sektoru zemědělství?

Pro akvizici Spojených farem jsme se rozhodli v souladu s naší expanzivní investiční strategií v rámci CEE regionu a především s mimořádnou důvěrou v růst hodnoty pozemků. Završením transakce jsme získali cennou zemědělskou půdu a další investice zejména v České republice i řadu obchodních kontraktů, které hodláme dále rozvíjet.

Považujete tedy zemědělství za lukrativní odvětví?

Hlavní motivací k uzavření kontraktu byla právě důvěra v kapitálovou návratnost. Zemědělská půda je jednou z nejjistějších investic v realitním byznysu a přitom je zde obrovský potenciál růstu její hodnoty. Ve srovnání se západní Evropou je totiž v Česku stále poměrně levná. Společně s pozemky jsme navíc získali i dobře fungující zemědělskou výrobu, která zaměstnává více než 400 lidí převážně v hospodářsky slabých regionech. Naším dlouhodobým zájmem je zhodnocení pozemků a využití růstového potenciálu bioprodukce, na kterou se uskupení Spojené farmy zaměřuje. Cílit budeme i na investice do chovu a technologií zpracování, do budoucna nevylučujeme ani další nákupy.

Co ovlivnilo rozhodnutí zvolit ČSOB jako financující banku?

Vloni jsme koupili Spojené farmy za vlastní zdroje a stali jsme se jediným vlastníkem. Cítili jsme, že zájem bank o financování bude velký, a to se nám následně potvrdilo. Dostali jsme několik velmi lukrativních a profesionálních nabídek, přičemž nejvýhodnější podmínky a strukturu šitou na míru zemědělskému byznysu nám předložili bankéři právě z ČSOB. Významným parametrem našeho rozhodování byla také vzájemná důvěra a dlouhodobá spolupráce na řadě dalších projektů.

ČSOB tedy vnímáte jako odborného partnera pro investování v zemědělství?

Bankovní financování jsme získali proti stabilnímu budoucímu cash flow ze zemědělského byznysu a obchodním kontraktům nikoliv jen díky hodnotě nemovitostí. Proto nepochybujeme o tom, že ČSOB má odbornou znalost tohoto odvětví a uzavřený kontrakt položil základ nového segmentu pro rozvoj další spolupráce. ČSOB prokázala vysokou odbornou znalost zemědělské prvovýroby i společné zemědělské politiky EU – to významně přispělo ke vzájemné shodě a úspěšné realizaci tohoto referenčního obchodu v oblasti zemědělství v České republice.*

 Petr Vinante

korporátní bankéř ČSOB

 

 

Foto:

Generální ředitel CPI Property Group Martin Němeček

Korporátní bankéř ČSOB Petr Vinante

Manažer sektoru zemědělství ČSOB Petr Kopeček

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *