02.12.2011 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozumné hospodaření v reformě

Europoslanec Pavel Poc na půdě evropského parlamentu prosazuje rozumné hospodaření s půdou a zavedení této priority do reformy zemědělské politiky. Proto uspořádal v Bruselu, na půdě Evropského parlamentu seminář s významnými experty Evropské komise, ekology, vlastníky půdy, zástupci zemědělských federací a diplomaty členských zemí na téma přínos půdní biodiverzity pro životní prostředí a zemědělské výnosy. Zeptali jsme se ho na bližší podrobnosti.

Mohl byste přiblížit současný stav? I zemědělská půda se dá „vymačkat jako citrón“. Ale jak dlouho to vydrží? Zemědělská koncentrace a specializace na určité plodiny může být z krátkodobého a střednědobého hlediska přínosná. Ovšem z dlouhodobého pohledu je bezesporu zničující. A náprava, je-li vůbec možná, bývá velmi nákladná. Pokud půjdeme v zemědělské praxi současným směrem, budeme za pár desítek let pěstovat rostliny v živném roztoku, na mrtvé půdě. A to je zatraceně drahé. Proto se už dnes vyplatí uvažovat o nových a hlavně udržitelných metodách hospodaření, protože živá půda není v rozporu s intenzivním zemědělstvím, je to naopak jeho předpoklad. Směrnice o půdě a její ochraně je ale z politických důvodů stále zablokována v Radě Evropské unie, proti se staví Německo, Británie, Francie, Nizozemsko a Rakousko. V České republice velká většina zemědělců tradičně hospodaří rozumně a není jim třeba nic nařizovat, jenže jinde v EU a bohužel už i u nás se objevují zlatokopové, kteří kvůli okamžitému zisku jsou schopni zemědělskou půdu zcela vyhospodařit a zničit. Proto bych rád alespoň některé nápady k ochraně půdy prosadil do právě projednávané reformy společné zemědělské politiky.
Převzal jste i záštitu nad seminářem, kde bylo představeno efektivní protipovodňové opatření, jež by následně pomohlo řešit i problém klesající hladiny podzemních vod. Na jakém principu spočívá? Slovenský vodohospodář Štefan Vaľo, který se zabývá stavbami lesních cest a vodních hrází již přes čtyřicet let, prezentoval europoslancům a Evropské komisi svůj pilotní projekt, ve kterém prokázal, že právě nepoužívané lesní přibližovací cesty v horách jsou jednou z hlavních příčin záplav. Mechanickým příčným narušením a členěním těchto bývalých cest, které vznikají převážně při těžební činnosti, se zabrání rychlému odtoku vody z vyšších poloh do údolí. Tato úprava pomáhá retenci vody do půdy a tím i zvyšuje hladinu podzemních vod. Vaľo uvedl, že tyto přibližovací lesní cesty v horách a plochy zhutněné půdy je nutno ihned likvidovat a to nejlépe příčným narušením proti svahu. Potřebujeme legislativu, která by rekultivaci zhutnělé půdy vyžadovala. Každý den přibývají v EU stovky kilometrů takových ploch, po kterých se i při mírnějších deštích valí voda do nižších poloh. Voda prostě nemá šanci se vstřebat. Tomáš Orfánus, člen Slovenské akademie věd, provedl experiment v Ťahanovcích na Slovensku, kdy byl simulován déšť o intenzitě sto milimetrů za tři hodiny, tedy stejně vysoké srážky, které způsobily ničivé červnové záplavy u obce Píle. Ukázalo se, že zatímco po neupravené zhutnělé půdě odtékalo 81 procent srážek do nižších poloh, opatření proti tvorbě povrchového odtoku se projevilo stoprocentní. Sdělil, že po záplavách v obci Píla, provedli mimo tohoto experimentu provedli ještě studii, ve které změřili, že nepoužívané lesní přibližovací cesty se zhutnělou půdou mohly mít na svědomí 52 procentní podíl celkového povodňového odtoku. „Můžeme jen doufat, že v praxi je to méně. A to je nyní nutné urychleně zmapovat.“ uvedl Orfánus.
Maria Brattemarková z oddělení životního prostředí Evropské komise velmi ocenila pilotní projekt, vyžádala si dokumentaci projektu, projevila zájem spolupracovat a v tom smyslu i informovala, že Evropská komise bude připravovat studii přirozeně vodu zadržujících opatření. Studie má být publikována v dubnu 2012.
Podporuje Evropská unie systém protipovodňových opatření? Evropská unie podporuje systém protipovodňových opatření již dlouhou dobu. Bohužel například směrnici o zvládání protipovodňových rizik ne všechny členské země berou až tak vážně. Jsem velmi rád, že jsem mohl umožnit panu Vaľovi prezentovat toto jednoduché opatření na evropské úrovni. Jednoduchá, efektivní a levná opatření jako jsou tato, by mohla obzvláště v této době pomoci s narůstajícím rizikem záplav a úbytkem podzemních vod.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down