Rozvoj ekozemědělství v Moldávii

Není tomu tak dávno, kdy bylo v České republice ekologické zemědělství v plenkách a bioprodukce se potýkala s nedůvěrou a nezájmem tuzemských spotřebitelů. V dnešní době je situace opačná. Zákazníci se stále více zajímají o původ a složení potravin a na eko- a biostyl přistoupily i největší obchodní řetězce. První český výrobce biopotravin Pro-Bio, s. r. o., se proto rozhodl za podpory České rozvojové agentury rozvíjet ekologické zemědělství v Moldávii.

Zakladatel společnosti Pro-Bio Martin Hutař vysvětlil, že na jedné straně je každoročně o sedm až deset procent narůstající poptávka po biopotravinách v Evropské unii, na straně druhé je Moldávie – země s čistou přírodou a potenciálem využívat svoji krajinu k šetrnému ekologickému hospodaření a výrobě biopotravin. „V neposlední řadě tu je potřeba pomoci podobně, jako nám kdysi pomohli v začátcích ekologického zemědělství kolegové ze západu,“ podotkl. Výsledkem je realizace projektu s názvem „Podpora rozvoje ekologického zemědělství a obchodu s bioprodukty mezi Moldávií a Českou republikou“, který v rámci soutěže vyhlásila Česká rozvojová agentura Praha s humanitární nadací Člověk v tísni jako spolurealizátorem.  „Projekt navazuje na předchozí aktivity v Moldávii, díky kterým začali někteří moldavští zemědělci exportovat produkty ekologického zemědělství. Cílem je rozšířit stávající počet ekologicky hospodařících zemědělců a zároveň je propojit s konkrétními odběrateli, a to jak na zahraničním, tak na domácím trhu. Projekt je také ukázkou propojení podnikatelských aktivit české firmy a řešení konkrétních rozvojových problémů v partnerské zemi,“ upřesnil Ivan Lukáš, manažer programů spolupráce se soukromým sektorem z České rozvojové agentury.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *