Rumunsko a Bulharsko skrývá potenciál pro odbyt českých potravin

Vstup nových členských zemí, Rumunska Bulharska skýtá možný potenciál k odbytu českého potravinářského zboží. „Půjde ale především o to, jak marketingově zvládneme prezentaci našeho zboží v těchto zemích, rozhodující roli by měl sehrát Státní zemědělský intervenční fond. Měli bychom se svou nabídkou v těchto zemích prezentovat co nejrychleji tak, jak se v ČR prezentovala se svými produkty hned po vstupu do EU první patnáctka zemí,“ uvedl prezident potravinářské komory ČR Jaroslav Camplík.

Prezentace v nových zemích by se přitom podle jeho slov neměla omezit jen na tamní veletrhy, ale i na prezentace jednotlivých firem. „Pro nás mají tyto trhy větší význam než trhy v západoevropských trzích. Vidím to jako příležitost i ve světle statistik obchodní výměny mezi středoevropskými zeměmi, které jsou stále rozhodujícími partnery pro ČR,“ tvrdí Camplík.
Vstup nových zemí Potravinářská komora ČR obecně vítá, i když Camplík upozorňuje i na možná úskalí. „Na tuzemský trh budou pronikat jejich výrobky, myslím také, že zesílí obchodní výměna, především prostřednictvím velkých nadnárodních společností, která byla doposud blokována celními bariérami. Až se tohle uvolní, hrozí jednak stěhování některých výrob dál na východ a opačným směrem zase příliv levné pracovní síly. Česká republika bude podle mého názoru jak pro Bulharsko, tak pro Rumunsko atraktivní zemí, což může vést pro zaměstnavatele ke snížení ceny pracovní síly a zastavení stoupajících mzdových nákladů, ale může to také způsobit určité problémy v zaměstnanosti v ČR,“ předpokládá prezident.
Pokud se týká potravinářské výroby, Camplík věří, že EU byla a bude na nové země tak přísná jako na nás a že výrobky z nových zemí budou z hlediska bezpečnosti v pořádku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *