Růst marží škodí prvovýrobcům

Zemědělci i potravináři si stěžují, že marže obchodníků se na rozdíl od jejich neustále zvyšují. Upozorňují také na rostoucí podíl potravin z dovozu. Tím jsou z trhu vytlačováni tuzemští výrobci a následně poškozováni domácí zemědělci. Podle údajů Zemědělského svazu ČR vzrostly marže obchodníků u patnácti sledovaných potravinářských výrobků z dvaceti procent v roce 2003 na 36 procent od letošního ledna do května, uvedl jeho předseda Miroslav Jirovský.

Růst marží obchodníků má podle Jirovského výrazně negativní vliv na ekonomiku domácích producentů a především pak zemědělců, kteří jsou nejslabším článkem potravinové vertikály a v současnosti prodávají téměř všechny komodity hluboko pod svými výrobními náklady. Za dvanáct měsíců realizační ceny zemědělců klesly na 68,6 %, zatímco ceny potravin klesly pouze na 96,1 %.
Letos 7. července zveřejnil Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) informaci, že zvažuje podání žaloby na Agrární komoru a Zemědělský svaz ČR, protože šíří mezi spotřebitelskou veřejností nepravdivé údaje poškozující obraz obchodních řetězců. Toto tvrzení Zemědělský svaz ČR (ZS ČR) zásadně odmítá, ohradil se Jirovský. Dodal, že svaz dlouhodobě sleduje cenový vývoj a marže všech článků ve výrobní vertikále potravin a při svých analýzách vychází z oficiálních údajů Českého statistického úřadu, který pravidelně zveřejňuje ceny zemědělských výrobců, zpracovatelů a ceny spotřebitelské.
Svou argumentaci SOCR ČR dokládá krátkodobým vývojem cen mléka za období červenec 2008 až duben 2009, tedy o vývoj jedné komodity, a to pouze v období deseti měsíců. Zemědělský svaz ČR nezpochybňuje výše uvedená data, ale svou argumentaci opírá o šetření za delší období a u většího množství komodit sledovaných ČSÚ. Podle těchto údajů je zřejmé, že podíl maloobchodu na ceně se dlouhodobě zvyšuje. Marže obchodníků u patnácti druhů výrobků v roce 2003 v průměru činila 20 %, v roce 2007 to bylo již 30 % a v roce 2008 již 35 % a v období leden až květen letošního roku dosahovala průměrná marže u těchto výrobků 36 %. Například u másla činila v roce 2003 marže obchodníků 13,6 % a roce 2008 to bylo 34,3 %, u polotučného trvanlivého mléka činila marže v roce 2003 pouze 5,9 % a v roce 2008 činila marže obchodníků 35,1 %. Ještě výraznější marže jsou u komodit, jako jsou brambory, jablka, vejce.
Z uvedených analýz vyplývá, že v současném období krize nesou podstatnou část nákladů právě prvovýrobci, poukázal Jirovský. Jedná se podle něj o asymetrii vyjednávací síly, která zvýhodňuje jedny účastníky trhu vůči ostatním. Zemědělský svaz na tuto situaci již dlouhodobě upozorňuje, podporoval neúspěšně několik návrhů na řešení těchto vztahů zákonem a dával i podněty na Ministerstvo financí ČR a Úřad pro hospodářskou soutěž.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *