Rybářství podpoří miliarda korun

„Operační program Rybářství na roky 2007 až 2013 zajistí českému produkčnímu i svazovému rybářství prostředky na modernizaci sektoru ve výši zhruba jedné miliardy korun, tedy ročně kolem sto padesáti milionů korun,“ informoval ministr zemědělství Gandalovič prostřednictvím svého tiskového oddělení. „Produkční rybáři se jednoznačně chtějí opřít o tradiční chov kapra a modernizovat a podpořit konkurenceschopnost českého rybářství. Podpora je zacílena na menší rybníky do dvaceti hektarů,“ doplnil.

Tomu odpovídá i prosazované spektrum výdajů v prioritní ose 2.
Do OP Rybářství byla v rámci jednotlivých prioritních os zařazena následující opatření:
 Prioritní osa 2
Akvakultura
Opatření 2.1. Investice do produkce akvakultury
Opatření 2.2. Vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí
Opatření 2.3. Opatření v oblasti zdraví ryb
Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh
 Prioritní osa 3
Opatření společného zájmu
Opatření 3.1. Opatření ve společném zájmu
Opatření 3.2. Opatření na vytváření vhodných podmínek pro život vodních živočichů
Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně
Opatření 3.4. Pilotní projekty
 Prioritní osa 5
Technická pomoc
Opatření 5.1. Technická pomoc
Příspěvek z Evropského rybářského fondu a z národních zdrojů jsou navrženy v poměru 75 : 25 %. Domácí spolufinancování bude zajišťováno z kapitoly 329 – ministerstvo zemědělství po celou dobu programovacího období, dodal mluvčí ministerstva Petr Vorlíček.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *