06.01.2003 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

S cestami získaly pozemky na hodnotě

Nejen investice přímo do technologií mohou prospět českým zemědělcům. Někdy pomohou i projekty, které se zemědělskou prvovýrobou zdánlivě přímo nesouvisejí. Jedním z takových je i rekonstrukce polních cest, kterou realizoval Referát pozemkového úřadu v Příbrami.

„S dvěma projekty týkajícími se rekonstrukce polních cest jsme o dotaci v rámci programu Sapard požádali hned po jeho oficiálním vyhlášení. Byla vybrána hlavní a vedlejší cesta v katastrálním území Sejcká Lhota u obce Chotilsko. Potřebná dokumentace byla zpracována do 15. 5. 2002 a částka, o kterou jsme žádali, se pohybovala okolo dvou milionů korun na každou cestu s tím, že úhrada je v tomto případě stoprocentní. Po kontrole zpracovaných projektů přímo na místě a následně na pozemkovém úřadě došlo na hodnocení regionální subkomisí a nakonec národní komisí. Všechno šlo docela hladce, protože musím říci, že naši pracovníci mají v tomto směru oproti zemědělcům přeci jenom určitou výhodu a jako úředníci státní správy mohou zúročit svoje zkušenosti. Navíc velmi dobře fungovala i spolupráce s regionálním pracovištěm programu Sapard a případné nejasnosti jsme si vždy vyjasnili a zavčas se vyvarovali chyb, které by mohly schválení projektu zdržet. A tak byla v polovině srpna uzavřena smlouva. Zároveň probíhalo výběrové řízení, na jehož základě jsme rekonstrukcí hlavní cesty pověřili plzeňskou firmu Prostav, s. r. o. a rekonstrukcí vedlejší cesty akciovou společnost Strabag Beroun.“, říká JUDr. Jana Kubová, vedoucí referátu okresního pozemkového úřadu. Jak vlastní rekonstrukce proběhla a co vlastně přinese zemědělcům? K tomu ještě JUDr. Kubová:
„Rekonstrukce obou úseků cest, z nichž každý měřil necelý kilometr, proběhla v září, následovala říjnová kolaudace a momentálně jsme již ve finální fázi profinancování celého projektu. Na tomto místě bych chtěla připomenout, že kolaudace proběhla naprosto hladce, jelikož obě firmy se svých úkolů zhostily na úrovni a cesty s živičným a štěrkovým povrchem byly postaveny velice kvalitně, jak ostatně dokazuje i fotodokumentace zaznamenávající stav před a po rekonstrukci.
Účel úpravy cest je hned dvojí – ekonomický i ekologický. V prvé řadě podstatně zkrátí přepravní vzdálenosti a hlavně zpřístupní pozemky, které jsou využívány soukromými zemědělci. Součástí stavebních prací bylo také vybudování hospodářských výjezdů na pole, takže 40 hektarů ležících podél hlavní cesty a dalších 16 hektarů u cesty vedlejší podstatně získalo na své hodnotě. Díky zkvalitnění povrchu cest se snížila jejich prašnost, jsou využitelné jak pro pěší, tak pro cykloturistiku.
Před shromážděním podkladů potřebných pro kompletaci žádostí o dotaci došlo také v rámci pozemkové úpravy k novému uspořádání pozemků, takže nové mapy pravdivě zachycují jejich aktuální stav. I tento fakt mohou vlastníci v budoucnu využít například při jejich prodeji a navíc nebudou muset financovat potřebné zeměměřické práce.“
„Jediná škoda, že cesta končí na hranici katastrálního území,“ vstupuje do hovoru Ing. Josef Havelka, vedoucí oddělení pozemkových úprav a vysvětluje: „V původním projektu pozemkových úprav se totiž nepočítalo a ani podle daných podmínek nemohlo počítat s jeho rozšířením nad rámec katastru. Zde se však ukázal další z kladů programu Sapard. Vyprovokoval totiž další investice, takže zbývající úseky cesty patřící do sousedního katastru budou následně dokončeny. Během měsíčních stavebních prací se ještě objevovaly určité nedokonalosti původního projektu, který stoprocentně nepostihoval některá přání zemědělců. V tom vidím snad jediný nedostatek a poučení do budoucna. Lidé, kteří v daném katastru žijí, by si měli uvědomit, že cesty budou užívat hlavně oni a včas přijít se svými připomínkami.Tím se předejde případným sporům a zabrání se nechtěným nedostatkům pramenícím z neznalosti potřeb hospodářů.“
„Jinak ale nebyly při realizaci žádné větší potíže. Obě vybrané firmy se vyrovnaly s podmáčeným terénem i nepřízní počasí a svoji práci garantovaly 62 měsíční záruční dobou (Prostav), v případě vedlejší cesty postavené firmou Strabag byla záruční doba 36 měsíců,“ dodává Ing. Helena Kovářová, vedoucí oddělení zvláštních úkolů a pokračuje: „Velký klad vidím nejen v úspěšné realizaci těchto dvou projektů, ale také v tom, že si naši pracovníci mohli vyzkoušet práci podle norem Evropské unie „na vlastní kůži“ a tato zkušenost se jim do budoucna rozhodně neztratí.“
S tím nelze než souhlasit. Ostatně jak jsme se dozvěděli, momentálně jsou v referátu pozemkového úřadu OkÚ Příbram zpracovány další čtyři podobné projekty rekonstrukce polních cest.
Roman Paleček

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down