s Jiřím Plachým, ředitelem České plemenářské inspekce

Česká plemenářská inspekce je orgán státní správy podřízený ministerstvu zemědělství. Jak již z názvu vyplývá, hlavní náplní inspekce je kontrola. Čím se zabýváte konkrétně?

s Jiřím Plachým, ředitelem České plemenářské inspekce
Česká plemenářská inspekce je orgán státní správy podřízený ministerstvu zemědělství. Jak již z názvu vyplývá, hlavní náplní inspekce je kontrola. Čím se zabýváte konkrétně?
Naším hlavním úkolem je kontrola dodržování plemenářského zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Povinností, které ze zákona vyplývají, je samozřejmě celá řada a nemá smysl je zde podrobně vyjmenovávat. Jen krátce. Zabýváme se kontrolou šlechtění, hlavně objektivitou testování hospodářských zvířat, z čehož logicky vyplývá i namátkové ověřování původů zvířat. Testování potomků potencionálního plemeníka, kteří jeho potomky ve skutečnosti nejsou, znehodnocuje výsledky šlechtění. Ověřujeme rovněž objektivitu kontroly užitkovosti, provádíme kontroly plemeníků vybraných do plemenitby, kteří musí být zapsáni ve státním registru. Další kontroly jsou zaměřeny na dodržování povinností oprávněných osob, uznaných chovatelských sdružení a chovatelských podniků. A konečně dohlížíme i nad správným označováním a evidencí v zákoně vyjmenovaných hospodářských zvířat. Všechny tyto kontroly jsou plánované, vedle toho však provádíme zvláštní kontroly uložené ministerstvem a kontroly na základě upozornění.
Která oblast zákona je v současné době v popředí vašeho zájmu?
Označování a evidence hospodářských zvířat, zvláště turů, je přísně kontrolováno orgány Evropské unie. Na bezchybném označování a evidenci zvířat závisí i poskytování některých dotací. Proto se v současnosti zaměřujeme především na kontroly zvířat jednotlivých hospodářství a znamená to pro nás objemově největší podíl práce. Nařízení Evropské komise vyžaduje kompletní kontrolu minimálně deseti procent hospodářství s chovem turů, tj. v našem případě přes 3000 hospodářství ročně. Každé zvíře je nutné zkontrolovat individuelně a i kontrola evidence je velmi pracná. Takže, i když se o tyto kontroly inspekce dělí se Státní veterinární správou, objem práce je velký. Počet kontrol ostatních druhů hospodářských zvířat není zatím tak striktně předepsán, ale povinnost kontrolovat tu pro inspekci je. Pro ilustraci uvádím, že v minulém roce jsme provedli kontroly 1635 hospodářství s chovem skotu a fyzicky zkontrolovali označení 139 724 zvířat, často ve složitých podmínkách velkokapacitních chovů a na horských pastvinách s chovem masného skotu. Tyto časově i pracovně náročné kontroly provádělo 16 inspektorů. V tomto roce jsme zatím vykonali 2090 kontrol dodržování plemenářského zákona. S novelou zákona se požadavky na kontrolní činnost dále zvyšují. I proto bylo schváleno personální rozšíření inspekce v průběhu tohoto roku.
Co je v současné době největším problémem v této oblasti?
Novela plemenářského zákona platí od 1. ledna 2004 a týká se téměř výlučně oblasti označování a evidence hospodářských zvířat. Letos k této novele vyšla prováděcí vyhláška s platností od 1. dubna. Zde však nastaly problémy pro chovatele, a tím i pro inspekci. Nová vyhláška již kompletně zapracovala požadavky Evropské unie na označování a evidenci a vzhledem k tomu, že její vydání se i částečně opozdilo, nezbyl žádný čas na přechodné období. Mnozí chovatelé, kteří se domnívali, že označení jejich zvířat je v souladu se zákonem, nyní zjišťují, že některé ušní známky nejsou v souladu s novou vyhláškou, protože nemají označení České republiky (CZ)na začátku čísla zvířete, často chybí logo pověřené osoby, tj. Českomoravské společnosti chovatelů (ČSMCH) a velké množství zvířat je proto nutné přeznačit. Aby již tak složitá situace byla ještě složitější, výrobce ušních známek i jejich distributor (již zmíněná ČSMCH), jsou zavaleni požadavky chovatelů, takže termíny dodání ušních známek se mnohdy neúměrně prodlužují. V této situaci nemá ani inspekce záviděníhodnou situaci. Musí se vyrovnávat s povinností kontrolovat a povinností zjištěné nedostatky sankcionovat, a to vše v této pro chovatele nelehké situaci.
Co byste tedy na závěr vzkázal českým chovatelům?
V první řadě jim přeji pevné nervy a úspěšné včlenění do zemědělství EU. Současně bych je chtěl ujistit, že Česká plemenářská inspekce je orgán, který jim v tomto důležitém kroku chce a bude pomáhat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *