S krajem nyní řeší poradenství

Středočeští zemědělci mají vůči svému kraji a jeho případným kompetencím v agrárním sektoru tak trochu zvláštní vztah. Směrodatné je, kdo rozděluje dotace. „Když jedeme do Prahy, je nám vcelku jedno, jestli zamíříme do budovy ministerstva na Těšnov nebo na Smíchov na krajský úřad,“ vysvětluje předseda krajské agrární komory Pavel Hrdlička, předseda Zemědělského družstva Luštěnice na Mladoboleslavsku. Chápe ale, že kolegové v jiných regionech to mnohdy cítí jinak.

Spolupráci s vedením kraje si přesto chválí. „Kontakt máme dobrý, náměstek hejtmana František Vácha navštěvuje pravidelně jednání našeho představenstva, které se podle potřeby schází jednou za měsíc nebo po dvou měsících. Ředitelka krajské komory Dagmar Mocová se účastní zasedání zemědělské komise a soukromý zemědělec Josef Hložek je krajským zastupitelem a předsedou komise pro zemědělství a venkov,“ popisuje inženýr Hrdlička hlavní komunikační cesty.
Vývoj určí trh, nikoli koncepce
Středočeská komora se podle něho vyjadřovala k budoucnosti zemědělského školství. „Je nám jasné, že v současné době se do těchto škol a učilišť hlásí málo žáků. Na druhou stranu ale máme strach, aby zemědělské školství nezmizelo z kraje úplně. V rozumné míře je potřeba ho udržet,“ konstatuje předseda krajské komory, jejíž připomínky bralo vedení kraje v potaz.
Neexistence regionální agrární koncepce ho nikterak netrápí. Předpokládá totiž, že odvětví se bude více rozvíjet na tržních principech než podle programu, který by popisoval, co by kde mělo být. „Zemědělství ve středních Čechách je velmi různorodé a koncepce by se musela zpracovávat asi pro každý bývalý okres či jinak vymezené území zvlášť. Jiná situace je kolem průmyslových měst, jako je Mladá Boleslav či Kladno, jiná u Benešova nebo Příbrami. Velmi specifické je pak okolí Prahy, kde zemědělská půda ustupuje satelitním sídlům a golfovým hřištím,“ porovnává Pavel Hrdlička.
Na pořadu poradenství
Informační servis a poradenství pro výkonné zemědělce, tak jak ho pojal Liberecký kraj, je podle předsedy středočeské komory neopakovatelná záležitost. „Byla tam velká dotace od krajského úřadu, se kterou my nemůžeme počítat. Samozřejmě jsme se o získání podpory také snažili. Poslední jednání s náměstkem hejtmana se týkalo právě koncepce poradenství, kterou budeme společně dále řešit,“ uvedl.
Komodity podle aktuálnosti
I jednotlivé krajské agrární komory pojímají svou činnost trochu odlišně. Předseda středočeské komory je spokojen s komunikací s celostátní komorou oběma směry. „V naší krajské komoře jsou dva členové republikového představenstva, kteří přenášejí informace z centra. Naopak u nás se koncentrují podněty z celého kraje, odkud se předávají do centra.“ Jako příklad uvádí Pavel Hrdlička požadavek na řešení loňského sucha, které zasáhlo hlavně Rakovnicko a Příbramsko. „Ve finále jsme sice nebyli úspěšní, ale republiková agrární komora se tímto problémem zabývala, připravila metodiku. Finanční náhrady sice žádné nebyly, uvolnily se alespoň státní zásoby krmného obilí,“ připomenul.
Představenstva krajské komory mívají také komoditní program, kde řeší záležitosti obecného charakteru s přihlédnutím na regionální specifika. Nejbližší zasedání, které se uskuteční v Obile Kutná Hora po celostátním Obilnářském fóru, se bude věnovat blížícím se žním. Na podzim se představenstvo obvykle schází před začátkem řepařské kampaně v cukrovaru v Dobrovici.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *