S omezením vyšetřování na BSE nelze zatím počítat

Ceny vyšetření na BSE budou v letošním roce na úrovni roku minulého, neboť i v letos poskytuje Evropská unie rozhodnutím Evropské komise příspěvek. Cena je pro provozovatele jatek stanovena vyhláškou (č. 374/2003 novelizovanou č. 498/2005) a činí 750 korun, informoval mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben. Z toho lze usoudit, dodal, že EU bere bovinní spongiformní encefalopatii vážně, a že nelze v dohledné době počítat s razantním omezováním vyšetřování. Platí, že se musejí vyšetřovat všechny kusy starší třiceti měsíců.

V roce 2005 bylo v České republice z celkem vyšetřených 170 857 kusů diagnostikováno celkem osm případů onemocnění BSE u skotu. Od začátku roku 2001 bylo vyšetřeno celkem 871 767 krav, z toho 23 bylo nemocných, přičemž pouze jeden případ se vyskytl v kohortě vrstevnic, vyčíslil Duben.
Uplynulý rok byl podle mluvčího správy na výskyt BSE nejbohatší, vyskytlo se celkem osm případů. V roce 2001 to byly dva případy onemocnění, v roce 2002 opět dva případy, v roce 2003 celkem čtyři případy a v roce 2004 už sedm případů. Nejvíce nemocných bylo zjištěno mezi kravami, které se narodily v polovině devadesátých let, avšak vyskytly se i kusy mladší, narozené kolem roku 2000, což dokazuje, že patrně ještě v té době se bylo možné setkat s kontaminovanými krmnými směsmi, a to přesto, že se masokostní moučky skotu nezkrmovaly a od roku 1991 bylo jejich zkrmování skotu výslovně zakázáno. Nakonec bylo zcela zakázáno krmit jimi jakákoli zvířata, připomněl Duben.
Za přelom lze považovat jednak zákaz zkrmování všech masokostních mouček skotu, především ale rok 2002 (duben), kdy bylo zakázáno míchat směsi pro skot na zařízeních, kde se míchaly směsi pro ostatní druhy zvířat. Lze tedy přece jen v budoucnu očekávat, že výskyt BSE bude v našich chovech klesat podobně, jako je tomu v ostatních členských zemích EU, uvedl mluvčí správy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *