Šance pro zpracovatele

Zejména zvýhodněnými úvěry a zárukami pomáhá i našim potravinářům a dřevařským podnikům Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Kromě tradičních programů zaměřených na podporu malého a středního podnikání se od letošního roku podílí i na operačním programu Průmysl a podnikání. Pomáhá také subjektům, které se zapojují do Společného regionálního operačního programu.

V rámci operačního programu Průmysl a podnikání poskytuje banka zvýhodněné úvěry s delší dobou splatnosti a nízkou úrokovou mírou. K tomu slouží tři programy, a to Start, Kredit (oba pro malé podniky do 50 zaměstnanců) a Inovace (pro malé a střední podniky do 250 zaměstnanců). Start je určen pro začínající podnikatele, jejichž firma nemá žádnou historii a jimž by běžné komerční banky odmítly poskytnout úvěr. Úvěr není úročený a banka jej poskytuje v rozsahu od 100 do 500 tisíc (pro fyzickou osobu nebo obchodní společnost s jedním společníkem) nebo do jednoho milionu korun pro družstvo nebo společnost s více společníky. Žadatel musí absolvovat kurz o základech podnikání. Kredit je určen pro podnikatele, kteří již mají nějaké zkušenosti. V rámci tohoto programu poskytuje banka také tzv. podřízený úvěr. Jde o úvěr ve výši 0,5 až sedm milionů korun s pevnou úrokovou sazbou tři procenta s dobou splatnosti osm let a s až pětiletým odkladem splátek. V případě konkurzu osoby, která má podřízený úvěr, uplatní ČMZRB své nároky jako poslední. Podle předsedy představenstva a generálního ředitele banky Ladislava Macky hraje podřízený úvěr roli vlastních peněz podnikatele. Tyto peníze podřízený úvěr nahradí v případě, že si podnikatel půjčuje na realizaci svého záměru od běžné komerční banky a musí doložit, že má určité množství vlastních prostředků. Malé i střední firmy, které chtějí inovovat výrobky nebo technologie, mohou získat v rámci programu Inovace zvýhodněný úvěr nebo dotaci popřípadě obě formy podpory. Subjekty ucházející se o podporu v rámci Společného regionálního operačního programu mohou pro financování svých podnikatelských projektů využít program ČMZRB Záruka. Od příštího roku mění banka své dlouhodobé dosavadní programy, jimiž z národních zdrojů podporovala rozvoj malého a středního podnikání. Vzhledem k současné nízké úvěrové míře přestává poskytovat příspěvek na úhradu úroků. Tím končí programy s ním spojené. Dále poběží zmíněný program Záruka. V rámci programu trh lze získat příspěvek na certifikaci ISO 9000 a 14000 a ČSN Test. Vzhledem k tomu, že podnikatelé na území Prahy nemohou dostávat žádnou formu podpory ze strukturálních fondů, otevírá pro ně tento program od příštího roku podobné možnosti, včetně podřízeného úvěru, jaké nabízejí jejich mimopražským kolegům programy Kredit a Start. Novým programem, který poskytuje podporu formou podřízeného úvěru, je Progres určený pro dynamicky se rozvíjející firmy. (Bližší informace: www.cmzrb.cz.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *