Sapard otázkou dní

Oficiální spuštění programu Sapard, které podle nejzasvěcenějších míst na české straně nastane do konce března, doprovází informační kampaň po celé republice. V devíti městech proběhnou během tohoto měsíce semináře, jejichž cílem je seznámit veřejnost s možnostmi využití programu Sapard a pravidly pro přijímání žádostí o podporu.

Sérii seminářů pod názvem Co chcete vědět před zahájením programu Sapard v ČR? odstartoval 5. března seminář v Hradci Králové. Další se uskuteční v tomto sledu:
12. března v Plzni, v aule Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, Jungmanova 3
13. března v Českých Budějovicích, v aule Jihočeské univerzity, Studentská 13
14. března v Ústí nad Labem, v budově Zemědělské agentury, Masarykova 19/275
19. března v Brně, v aule Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, Zemědělská 1
19. března v Praze (pro střední Čechy), na ministerstvu zemědělství, Těšnov 17
20. března ve Velké Bystřici u Olomouce, v hotelu Zámek, Zámecké náměstí 773
20. března v Praze, na ministerstvu zemědělství, Těšnov 17
21. března v Oticích u Opavy, v ZP Otice, a. s., Hlavní 266.
Program všech seminářů je totožný. Od 8.30 hodin probíhá prezence a v 9 hodin začíná první přednáškový blok. Dopolední program končí zhruba ve 12 hodin. Od 14 hodin pak následuje obdobný seminář zaměřený zejména na venkovská opatření programu Sapard.

Fischlerův příslib
Jak minulý týden uvedla Milena Vicenová z Agentury Sapard, evropský zemědělský komisař Franz Fischler při rozhovoru s ministrem zahraničí Janem Kavanem ocenil velký pokrok v přípravách na program Sapard a přislíbil jeho vyhlášení do konce března.
„Věříme, že se tento termín vyplní. Česká republika už teď nemůže nic ovlivnit,“ řekl generální ředitel Agentury Sapard Petr Buchal. Pokud dojde na Fischlerova slova, začne agentura podle Buchala od 2. dubna přijímat žádosti. „První kolo přijímání žádostí proběhne výjimečně ve zkrácené lhůtě – do 3. května. Od loňského září totiž běží na našich regionálních pracovištích konzultace a díky nim víme, že asi u 400 projektů je vysoká míra připravenosti,“ dodal. Fáze nezbytných kontrol, posuzování a výběru projektů by měla být podle Buchala uzavřena do poloviny roku.

Velké šance
Zájemci, kteří předloží přijatelný projekt v první vlně přijímání žádostí, mají podle generálního ředitele Agentury Sapard velkou naději, že budou uspokojeni. A to díky tomu, že se nahromadily peníze od roku 2000, tedy zhruba dvě miliardy korun. Z nich by například na investice do zemědělského majetku (budování jímek na kejdu, technologie ustájení, rekonstrukce skladů ovoce a zeleniny apod.) mělo jít přibližně 320 milionů korun. Se stejnou částkou se počítá na opatření sledující lepší zpracování a marketing zemědělských produktů a produktů rybolovu (investice ke zvýšení konkurenceschopnosti a naplňování technických, hygienických a environmentálních standardů EU). Asi 440 milionů korun je vyčleněno na meliorace a pozemkové úpravy, 190 milionů na SEUROP a HACCP. Na tzv. venkovské projekty (renovace a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury, rozvoj a diverzifikace hospodářských činností zajišťujících rozmanitost a alternativní zdroje příjmů) má jít ze dvou miliard nashromážděných za předchozí dva roky 630 milionů korun.
Česká republika by z kandidátských zemí, kde již předvstupní program Evropské unie běží, měla mít akreditováno nejvíce opatření, na něž bude možné předkládat projekty. Podle Vicenové to bude sedm z celkových devíti opatření, schválených Evropskou komisí v Plánu rozvoje zemědělství a venkova ČR. Jak Vicenová porovnala, například Bulharsko může uplatňovat pouze dvě opatření, po pěti mají uznaných Litva a Lotyšsko.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *