28.01.2008 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Schválen operační program Rybářství

Evropská komise nedávno schválila operační program pro české rybářství na období 2007–2013. Celkové způsobilé veřejné výdaje činí v rámci tohoto programu 36 142 234 EUR, pomoc EU z prostředků Evropského rybářského fondu (ERF) činí 27 106 675 eur. Celá tato částka se přidělí regionům České republiky zařazeným do cíle Konvergence, kam patří všechny oblasti s výjimkou území hlavního města Prahy.

V předchozím programovacím období 2004–2006 získala Česká republika z prostředků Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR) 4,1 milionu eur. Bylo tak možné finančně podpořit 175 projektů a do konce roku 2006 vytvořit 60 nových pracovních míst.
Cílem nového programu EU na období 2007–2013 je navázat na úspěch předchozího programu a upevnit předpoklady pro udržitelné a konkurenceschopné odvětví rybářství a akvakultury, které je šetrné k životnímu prostředí a dokáže uspokojovat požadavky spotřebitelů a potravinářského průmyslu.
Prioritní osy Prioritní osa 1: Přizpůsobení rybářského loďstva EU
Nepoužije se.
Prioritní osa 2: Akvakultura, zpracovávání produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh
Cílem této osy je zvýšení přidané hodnoty, snížení výrobních nákladů, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí souvisejícího s akvakulturou a prosazování rovnosti žen a mužů v odvětví rybářství.
Prioritní osa 3: Opatření společného zájmu
Tato osa má za cíl podporu modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií, zvýšení spotřeby ryb, zejména sladkovodních, v České republice, ochranu a rozvoj vodních živočichů spojenou se zlepšováním vodního prostředí, zdokonalení odbornosti pracovníků v rybářství a zhodnocení získaných vědeckých poznatků.
Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj rybolovných oblastí
Nepoužije se.
Prioritní osa 5: Technická pomoc
Cílem podpory v rámci této osy je zajištění účinného provádění programu cíleným informováním a propagací a zlepšováním administrativního rámce operačního programu Rybářství.

Internetové stránky programu: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/operational_programmes_en.htm

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down