Schvalovat se bude novela, která má zabránit falšování sadbového česneku

Ke schvalování míří novela zákona o oběhu osiva a sadby, která má kromě jiného zabránit klamání zákazníků při prodeji sadbového česneku. Prodejci někdy klamou tím, že zákazníkům místo něj prodávají česnek konzumní. Zemědělský výbor novelu doporučil schválit s pozměňovacím návrhem, který zasahuje do několika jiných zákonů. Navrhl například vypustit ze zákona ustanovení upravující systém produkčních kvót na mléko a cukr. Ministr zemědělství Marian Jurečka pozměňovací návrhy výboru podpořil.

Zákazník podle ministerstva zemědělství často místo sadbového česneku koupí konzumní česnek, který ale podle odborníků nemusí být v pořádku; může obsahovat choroby a škůdce, což se pak projeví ve špatné úrodě. Změna zákona proto nastavuje pravidla pro uvádění česnekové sadby do oběhu. Sadbu česneku má být možné uvádět do oběhu pouze jako uznané nebo standardní osivo. Její dodavatelé budou muset být registrováni a informovat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský o případném výskytu škůdců. Ministerstvo zemědělství dostane pravomoc vydat formou vyhlášky požadavky a podmínky pro výrobu, balení, označování a prodej sadby česneku.

Předloha především zavádí na základě evropských směrnic jednodušší proces registrace odrůd s úředně stanoveným popisem. Zavádí také dvousetkorunový poplatek za vydání rybářského lístku na 30 dní.

Zemědělský výbor doporučil v rámci novely změnit mimo jiné zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a vypustit z něj paragrafy týkající se systému produkčních kvót, a to na mléko a cukr. Kvóty na mléko skončily na jaře 2015. Výbor chce také do zákona o Státním pozemkovém úřadu vložit ustanovení, že nájemné na pozemcích, k nimž má úřad právo hospodaření, by činilo 2,2 % hodnoty pozemku ročně, pokud se úřad s nájemcem nedohodne jinak.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *