Sedláci proti sešněrování

Soukromí zemědělci jsou terčem snah o další sešněrování jejich podnikání, dokazovali na různých příkladech při šesté valné hromadě Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ), která se konala 18. června v Jihlavě. Pálí je hlavně účetnictví, složitá administrace zelené nafty, protestují proti zakonzervování trhu s půdou a přepsání transformačního zákona.

„Dodnes existují protichůdné výklady k účetnictví z různých ministerstev. Podle nedávného vyjádření ministerstva zemědělství by i všichni příjemci evropských přímých plateb na hektar měli vést podvojné účetnictví,“ uvedl předseda ASZ Stanislav Němec. Považuje to za jasnou diskriminaci celé podnikatelské skupiny, když 90 procent všech soukromých zemědělců používá jednoduché účetnictví. ASZ bude bojovat o to, aby povinnost vést účetnictví, jak se nyní podvojné nazývá, neplatila.
„Je to věc, která dnes nedá mnoha lidem spát. Má-li být každá platba podmíněna podvojným účetnictvím, doplatí na to mnoho menších zemědělců. Řada z nich nebude radši o dotace žádat a zase se zvýhodní velké podniky, na které tak zbude více peněz,“ nelíbí se Arnoštu Pleskotovi z Čepí u Pardubic, kde hospodaří na 160 hektarech. Je novou tváří v předsednictvu ASZ, které se na valné hromadě z poloviny obměnilo a také omladilo. Šesti ze sedmi nových členů vedení je do čtyřiceti let. Staronový předseda Stanislav Němec má dva místopředsedy – Jana Votavu z ASZ Havlíčkův Brod, který ve funkci pokračuje, a dosavadního člena předsednictva Jana Kadlece z ASZ Olomouc, který vystřídal Jana Váňu z Kroměříže.
Valná hromada v závěrečném usnesení odsoudila jako nepřijatelné legislativní návrhy na novelu transformačního zákona, o prodloužení výpovědní lhůty u nájemného a snahu o zavedení povinné registrace v agrární komoře.
„Několikátý pokus o novelu transformačního zákona se snaží pod rouškou zachování českého zemědělství definitivně okrást vlastníky a zvýhodnit naši konkurenci, která zdarma užívá cizí majetek a nemá se k jeho zaplacení,“ prohlásil Němec. Podle ASZ není třeba zákon měnit, ale je nutné uhradit závazky, které z něj vzešly.
„Zakonzervování trhu s půdou vyhovuje mnohem víc velkým podnikům než soukromníkům. Sám bych rád dnešní výměru 300 hektarů rozšířil, přibrat sto hektarů by díky našemu vybavení nebyl vůbec problém. Chystaná novela občanského zákoníku nám to ale znemožní,“ kritizuje nový člen předsednictva Tomáš Svoboda z Moravských Budějovic. Uráží ho, když o soukromnících mluví představitelé MZe jako o „drobných“ zemědělcích a nerozlišují, jestli někdo hospodaří na dvaceti, pěti stech nebo tisíci hektarech. „Obecně v systému dotací či přístupu úřadů mají velké právnické podniky zelenou,“ konstatoval.
Příkladem dalšího nárůstu byrokracie a neschopnosti české vlády efektivně spravovat stát, když se vše rádo svaluje na EU, je podle předsedy ASZ nový režim u zelené nafty. ASZ považuje za ideální řešení navrátit tuto agendu na finanční úřady.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *