SENA Corporation už koupila Martinov

Kupní smlouvu na odkup Masokombinátu Martinov, a.s. včera podepsali správce konkursní podstaty masokombinátu a společnost SENA Corporation, a. s. Podpisem kupní smlouvy, po kterém bezprostředně následovalo uhrazení ceny, byl dokončen proces konkursu v rozhodující části martinovského masokombinátu. Celá výroba a všechny související provozy přecházejí nově do vlastnictví společnosti SENA Corporation. Smlouvu o koupi podniku se společností SENA doporučil věřitelský výbor a potvrdil ostravský obchodní soud.

SENA Corporation přibližně rok financovala nákup surovin a náklady na prodej hotových výrobků z Martinova. Během zhruba 12 měsíců SENA obnovila tok surovin do masokombinátu a oživila výrobu podniku, který se loni díky vysokým dluhům nebyl schopen dohodnout se zemědělci na dodávkách jatečných zvířat. Díky spolupráci s faktoringovou společností a se zemědělci se společnosti SENA podařilo i během konkursu masokombinátu udržet chod jeho výrobních linek.
Odkup podniku nyní nastartuje novou fázi oživení. To bylo dosud limitováno nestandardními podmínkami, kdy společnost SENA sice zajišťovala obchodní a finanční servis, ale nemohla svým obchodním a finančním partnerům zaručit, že uspěje ve výběrovém řízení a bude majitelem masokombinátu. Celé zhruba roční období proto musela SENA překlenout bez provozních úvěrů, což při dramatickém růstu cen jatečných vepřů (meziročně o 40 procent až na 49 kč za kilogram živé váhy) znamenalo značné zatížení. Současně nebylo možné činit žádná zásadní rozhodnutí strategického charakteru, která by ovlivnila podobu masokombinátu, jeho výrobní využití, kooperace, nákladovost atd.
Do konce letošního roku SENA Corporation předpokládá stabilizaci masokombinátu. Jeho hospodaření bude ale ještě ovlivněno nedostatkem provozního kapitálu a vysokými cenami na vstupech. Tyto dva faktory se nepodaří během tří měsíců zcela eliminovat a podnik proto bude v tomto roce ztrátový. Přísun nového provozního kapitálu ovšem umožní zvýšit dovozy surovin a snížit náklady na vstupy. Současně s už nastartovaným poklesem cen dodávek tuzemských zemědělců bude dán dostatečný impuls k obratu v hospodaření. Mimo to bude možné vynakládat standardní prostředky na podporu obchodu, marketingové aktivity a na oživení značky Martinov.
V nejbližších týdnech SENA Corporation převezme všechny stávající zaměstnance masokombinátu (přibližně 570 lidí), zanalyzuje výrobní a lidský potenciál podniku a připraví obchodní politiku pro rok 2002. Pro výrobky masokombinátu zůstane zachována značka Martinov. Nezbytné změny, které vyplývají z odkupu masokombinátu, projedná v závěru listopadu valná hromada společnosti SENA Corporation.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *