Senátorský zákon o Šumavě získal podporu

Senát podpořil v prvním kole projednávání návrh části svých členů, kteří chtějí Národní park Šumava vymezit zákonem. Navrhují mimo jiné rozšířit první zónu v Národním parku Šumavu na 26,5 procenta území parku, která nebude zcela bezzásahová. Senát normu podpořil přes kritiku vědců, ekologů i ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ti namítají, že zákon by nechránil šumavskou přírodu, kvůli níž byl národní park vyhlášen, a jde proti zákonu o ochraně přírody a krajiny.

Návrh vychází z předlohy, jejíž projednávání nestihla před svým rozpuštěním dokončit bývalá Sněmovna. Poukázal na to za předkladatele i senátor Pavel Eybert s tím, že s návrhem souhlasila i rada parku a většinově také všechny šumavské obce, které byly s předlohou seznámeny. Senátní návrh však podle kritiků klade stejný důraz na rozvoj obcí jako na ochranu přírody, a tím se rozchází s principy národního parku.
Senátorka a profesorka Eva Syková poukázala na negativní stanovisko desítek vědců a zástupců ekologických organizací k senátorské předloze. Podle nich je prý návrh v rozporu s evropským právem a „zcela ignoruje veškeré vědecké poznatky o ochraně přírody v Národním parku Šumava“. Její návrh na zamítnutí předlohy podpořilo jen pět senátorů.
Proti jejímu hodnocení se zastánci předlohy ohradili. Právě vědci a někteří politici přivedli Šumavu do stavu, ve kterém je, oponoval Eybert. Poukázal na škody, které kvůli jejich přístupu na Šumavě napáchal kůrovec.

Jenže senátní zákon by podle kritiků například umožnil lovit zvěř všude mimo obce či usnadnil výstavbu kontroverzních projektů, například lanovky na Hraničník v oblasti Smrčiny, kde žije tetřev hlušec. Zákon také navrhuje, aby se v lesích Národního parku Šumava hospodařilo tak jako v komerčních. Zavádí i daňové kompenzace a nerovné finanční náhrady pro obce na území parku.
Návrh podpořil také předseda Senátu Milan Štěch. Přál by si ale, aby navrhovatelé spolupracovali s co největším množstvím odborníků na takové verzi zákona, kterou by mohl Senát odeslat do Sněmovny. Eybert přislíbil všem konstruktivním výtkám vyjít vstříc.

Zástupce ministra, náměstek MŽP Vladimír Mana, nemohl před senátory vystoupit, protože mu prý k tomu předseda Štěch neudělil souhlas. Ministr Brabec v úterý poukázal na řadu legislativních nedostatků senátního zákona včetně toho, že nerespektuje fakt, že části Šumavy patří pod ochranu Evropské unie jako evropsky významná lokalita, což je závazek, a pokud se poruší, hrozí prý sankce.
Štěch odmítl požadavek, aby zákon měl obecnou podobu a platil pro všechny národní parky. Normu nyní projednají senátní výbory. Pravidla pro národní parky má však upravit novela jiného zákona, kterým je ochrana přírody a krajiny. Tu v současnosti Ministerstvo životního prostředí připravuje a chce přijmout v polovině příštího roku. Tento týden má zveřejnit nový plán péče pro NP Šumava, rozdělení parku do zón chce zvlášť schválit vyhláškou v roce 2015.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *