Senát pro vyjasnění vlastnictví půdy

Lidé se budou moci zřejmě nejpozději do konce roku 2012 domáhat u soudů toho, aby vyjasnily vlastnictví pozemků a zejména zemědělské půdy v dosavadních restitučních sporech. Týká se to případů, v nichž pozemkový úřad neuznal vlastnický nárok restituentů k půdě. Se zavedením lhůty počítá senátní novela o vlastnictví půdy a jiného zemědělskému majetku, jejíž přijetí Senát v pátek potvrdil. Normu, která nabude účinnosti počátkem července příštího roku, nyní dostane k podpisu prezident.

Novela má podle svých tvůrců, senátorů za ČSSD, ODS a STAN, pomoci vyřešit současné blokace nakládání s pozemky, na které byl vznesen restituční nárok, požadavek na územní úpravy nebo rozvoj obcí. V některých případech jsou pozemky blokovány po desetiletí, uvedl již dříve předseda senátního zemědělského výboru Jan Hajda (ČSSD).
Důvodem pro přijetí novely je podle jejích autorů také nejednotná praxe pozemkových úřadů a soudů. Některé pozemkové úřady v řízení o vlastnictví pozemku dále nepokračují ani v případě, pokud se takzvaná „domnělá oprávněná osoba“ se svým nárokem na soud neobrátí. Podle nich nebyla vyřešena předběžná otázka, zda je domnělá oprávněná osoba osobou oprávněnou. Jiné pozemkové úřady pak ve snaze dokončit restituční řízení nárok zamítnou po uplynutí obecné tříleté promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.
Restituenti, které pozemkový úřad odkázal na soud kvůli doložení jejich nároku, to budou muset podle novely provést od 1. července 2012 do konce příštího roku. Podobně ti, kteří by případně svůj nárok předložili až po 30. červnu 2012, musí tak učinit do šesti měsíců od odkázání svého požadavku na nárok, uvedl Hajda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *