Senát schválil novelu zákona o hnojivech

Horní komora Parlamentu ČR dnes definitivně schválila vládní novelu zákona o hnojivech, kterou předložil ministr zemědělství Petr Gandalovič, uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček. Cílem zákona o hnojivech je podle něj upřesnit a zjednodušit používanou normu. Novela také přináší zjednodušení registračního řízení a možnost využívat organické hnojivo vzniklé při výrobě bioplynu, také dojde ke zpřísnění používání hnojiv na zemědělské půdě. Vzhledem k rostoucímu počtu bioplynových stanic a zvyšujícímu se objemu digestátů (organických hnojiv vzniklých anaerobní fermentací při výrobě bioplynu) se upřesňují pravidla pro používání digestátů na zemědělské půdě. Do působnosti zákona se nově zařazují sedimenty z rybníků, vodních nádrží a vodních toků. Doplňuje se zmocnění pro ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí vydat prováděcí vyhlášku o používání sedimentů na zemědělské půdě.

Pro účely tohoto zákona je nutná přesnější definice pojmu „hnojivo“ pro zamezení dvojího výkladu nejen zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ale i dalších předpisů. Nově vymezený pojem „hnojivo = látka způsobilá poskytnout účinné množství živin …“ je pojmem obecným a tedy nadřazeným pojmu „statkové hnojivo“.
Dochází ke zjednodušení registračního řízení. Drobné změny v rozhodnutí o registraci hnojiva budou provedeny, aniž by muselo být vydáno nové rozhodnutí o registraci. Podle pozměňovacího návrhu schváleného zemědělským výborem bude u typových hnojiv (tj. hnojiv určených prováděcí vyhláškou), institut registrace nahrazen pouhým ohlášením před uvedením do oběhu.
Jak dále sdělil Vorlíček, ustanovení týkající se používání hnojiv na zemědělské půdě se upřesňují v návaznosti na návštěvu Evropské komise ve věci kontroly zavedení nitrátové směrnice. Požadavkem bylo zpřísnění podmínek pro aplikaci hnojiv. Nově se tedy ukládá povinnost zemědělských podnikatelů provést záznam do evidence nejpozději do jednoho měsíce od ukončení použití hnojiva. Toto je nutné pro efektivní vykonávání kontrol, zejména s ohledem na kontrolu hospodaření ve zranitelných oblastech a v rámci systému cross compliance.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *