Senát schválil nový zákon o ÚKZÚZ

Zpřesnit a rozšířit kompetence kontrolních pracovníků v zemědělství má nový zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu, který včera schválil Senát a nyní čeká jen na prezidentův podpis. Zaměstnanci ÚKÚZu budou moci například ověřovat totožnost osob, které jsou oprávněny jednat za kontrolovanou osobu. Také budou oprávněni pořizovat fotodokumentaci při porušení podmínek skladování nebo používání zemědělských výrobků.

Podle zákona může kontrolní úřad provádět i odbornou kontrolu a zkoušky geneticky modifikovaných organismů a produktů. Pokud zjistí porušení norem, podá podnět České inspekci životního prostředí a informuje ministerstvo životního prostředí.
Senát rovněž podpořil vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě rostlin. Norma především nově vymezuje druhy rostlin, jejichž odrůdy mohou být registrovány, upřesňuje podmínky registrace geneticky modifikovaných odrůd a odrůd udržovaných pro zachování genetické rozmanitosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *