SETUZA hospodaří se ziskem

Kladný hospodářský výsledek ve výši 76,9 milionů korun vykazuje akciová společnost SETUZA za první pololetí letošního roku, přičemž loni představoval tento ukazatel ztrátu téměř 20 milionů korun. Tržby společnosti dosáhly letos 2,6 miliard korun proti loňským 3,1 miliardy korun.

Důvodem poklesu tržeb je především utlumení nerentabilních aktivit firmy v souvislosti s méně zajímavou cenou vstupní suroviny. Firma tak eliminovala ztráty, které by mohly vzniknout v souvislosti s nižší rentabilitou konečné produkce. Konkrétně to znamená, že ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo letos k mírnému poklesu prodeje jak surových olejů, tak šrotů i finálních výrobků.
Ke kladnému hospodářskému výsledku přispělo vedle již zmíněné strategie rovněž razantní snížení nákladů, především nákladů režijních. V tomto směru se osvědčuje i zvolený model outsourcingů, neboť úspora se projevuje např. ve mzdových nákladech a v nákladech na dopravu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *