Setuza přestěhuje linku na plnění olejů

Stavební řízení pro přemístění plnicí linky rostlinných jedlých olejů v Olomouci z prostor bývalé akciové společnosti Milo na ulici Šantova do objektu svého závodu na ulici Hamerská zahájila v těchto dnech a. s. Setuza. Důvodů je hned několik. Především dojde k úspoře nákladů vynaložených na transport suroviny mezi oběma provozy, a tím i ke zlepšení ekologické situace snížením frekvence těžkých nákladních vozidel ve městě.

Setuza rovněž uspoří finance, které musí hradit za pronájem prostor na ulici Šantova. V neposlední řadě postupuje firma v souladu s územním plánem města Olomouce, kdy dělá další krok k vymístění zpracovatelského průmyslu z centra hanácké metropole. Stavba bude realizována dodavatelským způsobem a její rozpočet dosahuje zhruba 50 milionů korun. Dalších 60 milionů korun si vyžádá nová a moderní technologie na stáčení rostlinných jedlých olejů do lahví. Samotná stavební část by měla být podle harmonogramu zahájena v září letošního roku, v březnu 2004 se potom počítá se zprovozněním technologické části. Po provedení komplexních zkoušek se zhruba za měsíc předpokládá kolaudace celého investičního celku. Akciová společnost Setuza odkoupila provozy na výrobu rostlinných jedlých olejů a metylesterů řepkového oleje v Olomouci a Mydlovarech, tehdejší akciovou společnost Lukana, v závěru roku 2000. Včetně kosmetiky zaměstnávají olomoucké provozy celkem na 270 lidí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *