Setuza se brání

„Pokud se Československá obchodní banka nezdrží zveřejňování informací, které budou zjevně poškozovat námi vedenou společnost, budeme se nuceni obrátit na příslušné instituce k ochraně našich práv,“ uzavírají otevřený dopis adresovaný předsedovi představenstva a generálnímu řediteli ČSOB Pavlu Kavánkovi představitelé společnosti Setuza.

Podle generálního ředitele Setuzy Radovana Macka tím reagují na články v tisku i na dopisy, které banka rozeslala jejich dodavatelům a v nichž píše o hrozícím konkurzu Setuzy. Představitelé firmy však možnost konkurzu odmítají. Podle Macka vlastní kapitál firmy převyšuje základní jmění a pohledávky jsou větší než závazky. „Setuza od doby, kdy ČSOB převzala IPB, splatila několik stovek milionů korun na splátkách jistin a úroků, přitom trvale dosahuje kladných hospodářských výsledků,“ připomněl Macek a dodal, že banka neposkytla firmě s měsíčním obratem 600 mil. Kč provozní úvěr, který by jí umožnil nakupovat potřebné řepkové semeno v době sklizně, kdy je jeho cena nejnižší. Setuza tak musí surovinu kupovat průběžně i mimo sezónu za daleko vyšší ceny. Letos se pokusila vyvázat ze vztahu s bankou a zároveň rozložit splátky dluhu vyrovnáním svého závazku u ČSOB započtením pohledávky ve výši 1,8 mld. Kč, kterou zakoupila od právníka Věslava Nemétha. ČSOB ji však odmítá uznat. Setuza se snaží zabránit, aby banka pohledávku za ní převedla do Konsolidační agentury s tím, že takový krok „není pro podnik nic dobrého“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *