Shrnutí burzovního týdne na Komoditní burze Praha

Nabídka a poptávka po komoditách obchodovaných na centrálním trhu KBP dosáhla v 23. burzovním týdnu částku 43,9 mil. CZK. Největší podíl 33 mil. CZK připadl na sekci „Dříví a dřevní hmota“. Naopak nejmenší podíl připadl na sekci „Produkty rostlinné výroby“. Nabízené komodity v této sekci se na celkové částce podílely pouze 3,5 mil. CZK.

Objem sekce „Produkty živočišné výroby“ dosáhl částky 7,4 mil. CZK. Nulové objemy provázely i v tomto týdnu sekce „Jatečně opracovaná těla“, „Motorová paliva“ a „Krmiva“.
Stále přetrvává trend zvýšené poptávky nad nabídkou. Tento burzovní týden převýšila poptávka nabídku více jak dvojnásobně. Totální převis poptávky nastal v sekci „Produkty rostlinné výroby“ a „Produkty živočišné výroby“.
Celkový objem uzavřených obchodů v tomto burzovním týdnu překročil částku 4,5 mil. CZK.
Celkem bylo kotováno 21 komodit z celkového počtu 38 možných.
Komodita sojový šrot i nadále stagnuje. Závěr burzovního týdne zastihl tuto komoditu na závěrečné hodnotě 10.570,00 Kč/t pro nejbližší týden dodání. Tento burzovní týden nebyly podané žádné pokyny na vypsané série týdne dodání.
Komodita pšenice krmná za absence pokynů stagnuje a její závěrečná hodnota pro nejbližší týden dodání činí 3.810,00 Kč/t. Pokyny nebyly podány.
Nezájem obchodníků o komoditu pšenice potravinářská pokračuje i v červnu. Její závěrečná hodnota pro nejbližší týden dodání činí 4.210,00 Kč/t. Kotace neproběhla.
Komodita semeno řepky po dvouměsíční stagnaci na svém historickém maximu za totální převahy kupních pokynů uzavírá tento burzovní týden na závěrečné hodnotě 8.000,00 Kč/t pro nejbližší týden dodání. Kupní pokyny byly podány na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Komodita býci – blok pokračuje ve stagnaci i nadále a za absence pokynů uzavírá další burzovní týden na závěrečné hodnotě 40,00 Kč/kg pro nejbližší týden dodání.
Po mírném poklesu během posledních burzovních dní komodita býci – standard za totálního převisu poptávky posílila o 1,22% tak uzavírá pro nejbližší týden dodání na 41,50 Kč/kg. Pokyny byly podány na první čtyři vypsané série týdne dodání.
Na svém letošním historickém maximu i nadále setrvává komodita krávy – blok, která za nezájmu obchodníků stagnuje a uzavírá burzovní týden na závěrečné hodnotě 25,00 Kč/kg.
Totální převis poptávky setrvává u komodity krávy – standard, která v tomto burzovním týdnu cenově posílila o 1,89% a uzavírá burzovní týden na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 27,50 Kč/kg. Pokyny byly podány na všechny vypsané série týdne dodání.
Komodita prasata – blok za absence pokynů stagnuje a burzovní týden uzavřela na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 29,00 Kč/kg.
Komodita prasata – standard stagnuje za nezájmu obchodníků. Její závěrečná hodnota představuje 30,00 Kč/kg pro nejbližší týden dodání.
O komoditu buková kulatina – standard nebyl v tomto burzovním týdnu projeven zájem a tak uzavírala burzovní týden na stejné závěrečné hodnotě pro nejbližší sérii týdne dodání na úrovni 1.800,00 Kč/m3. Nebyly podány žádné pokyny.
Obdobně tomu bylo i u komodity buková kulatina – výběr, která také setrvává na závěrečné hodnotě předchozího burzovního týdne 2.250,00 Kč/m3. Nebyly podány žádné pokyny.
Komodita buková vláknina – tuzemsko za nezájmu obchodníků pokračuje ve stagnaci na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 700,00 Kč/m3, takže uzavírá burzovní týden na registrovaném minimu. Nebyly podány žádné pokyny.
Vyrovnaná nabídka a poptávka v tomto burzovním týdnu u komodity borová kulatina – standard vedla k uzavření přímého obchodu v hodnotě 141 tis. CZK. Při stabilní ceně uzavírá na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání na 1.380,00 Kč/m3. Pokyny byly podány na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Po předchozím posílení ceny zaznamenala komodita borová vláknina – standard pokles o 5,01%. Za převisu nabídky uzavírá první červnový burzovní týden na závěrečné hodnotě na 1.630,00 Kč/AT. Pokyny byly podány na první dvě vypsané série týdne dodání. Finanční objem přímých obchodů představuje částku 169,5 tis. CZK.
Komodita březová vláknina – tuzemsko pokračuje v kopírování hodnot svého předchozího vývoje. Za absolutního nezájmu obchodníků setrvává závěrečná hodnota prvního červnového burzovního týdne pro nejbližší týden dodání na 480.00 Kč/AT. Pokyny nebyly podány.
Uspokojení nabídky a poptávky u komodity dubová kulatina – standard vyústil v uzavření přímých obchodů v celkovém finančním objemu 235 tis. CZK. Závěrečná hodnota pro nejbližší týden dodání představuje 2.350,00 Kč/m3. Pokyny byly podány na nejbližší sérii týdne dodání.
U komodity dubová kulatina – výběr za nezájmu obchodníků a absence pokynů cena stagnuje a setrvává na závěrečné hodnotě 5.000,00 Kč/m3.
Při vyrovnané nabídce a poptávce uzavírá komodita dřevovina – standard první červnový burzovní týden na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 1.050,00 Kč/m3. Pokyny byly podány jenom na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání. Finanční objem uzavřeného přímého obchodu představuje částku 96 tis. CZK.
I komodita dřevovina – výběr zaznamenala v tomto burzovním týdnu vyrovnanou nabídku a poptávku, která vyústila v uzavření přímého obchodu v celkové finanční výši 114 tis. CZK. Pokyny byly podány jenom na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání. Tato komodita uzavírá na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 1.230,00 Kč/m3.
Po předchozím oslabení ceny u komodity modřínová kulatina – standard tato nyní uzavírá na závěrečné hodnotě 2.100,00 Kč/m3 pro nejbližší týden dodání. Vyrovnaná nabídka a poptávka představovala pokyny, které byly podány jenom na nejbližší sérii týdne dodání. Finanční objem uzavřených přímých obchodů je 220 tis. CZK.
Vyrovnané pokyny v oblasti nabídky a poptávky v tomto burzovním týdnu u komodity průmyslové dříví listnaté – akát vedly i k oslabení ceny o 2,86% a tak uzavírá na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání na 680,00 Kč/m3. Finanční objem uzavřených přímých obchodů představuje částku 65 tis. CZK. Pokyny byly podány na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání.
Stejně tak bylo registrováno oslabení ceny o 3,30% u komodity průmyslové dříví listnaté – buk. První červnový burzovní týden zakončila tato komodita na závěrečné hodnotě 880,00 Kč/m3. Převis pokynů poptávky nad nabídkou představoval pokyny na nejbližší dvě vypsané série týdne dodání. Uzavření přímých obchodů vyjádřeno v celkovém finančním objemu představuje 86 tis. CZK.
Za značného převisu poptávky nad nabídkou došlo u komodity průmyslové dříví listnaté – dub k oslabení ceny o 2,86%. Závěr burzovního týdne zastihl tuto komoditu na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání na hodnotě 780,00Kč/m3. Finanční částka uzavřených přímých obchodů představuje 65 tis. CZK. Pokyny byly vypsány na nejbližší dvě série týdne dodání.
Převis poptávky nad nabídkou byl také zaznamenán u komodity průmyslové dříví listnaté – habr, která kromě toho v tomto prvním červnovém týdnu zaznamenala oslabení ceny o 2,38%. Uzavírá na závěrečné hodnotě 820,00 Kč/m3 pro nejbližší týden dodání. Využita byly nejbližší dvě vypsané série týdne dodání. Přímé obchody byly uzavřeny ve finančním objemu 79 tis. Kč.
Vyrovnaná nabídka a poptávka o komoditu smrková kulatina – standard A. představovala v tomto burzovním týdnu uzavření přímých obchodů v celkovém finančním objemu 865 tis. CZK. První červnový burzovní týden uzavírá na nezměněné závěrečné hodnotě 1.738,70 Kč/m3 pro nejbližší týden dodání. Kotace proběhla jenom na první dvě vypsané série týdne dodání.
Uspokojení pokynů nabídky a poptávky vedlo v tomto burzovním týdnu u komodity smrková kulatina – standard B k uzavření přímých obchodů v celkovém finančním objemu 1,52 mil CZK. Cenově tato komodita zůstala nezměněná a tak uzavírá burzovní týden na nezměněné závěrečné hodnotě 1.937,40 Kč/m3 pro nejbližší týden dodání. Pokyny byly podány jenom na nejbližší sérii týdne dodání.
Vyrovnané pokyny nabídky a poptávky u komodity slabá smrková kulatina – agregát představují uzavření přímých obchodů v celkové finanční částce 137 tis. CZK. Pokyny byly podány jenom na nejbližší vypsanou sérii týdne dodání. Cena komodity stagnuje a tak první burzovní týden v červnu uzavírá na 1.340,00 Kč/m3 pro nejbližší týden dodání.
Za výrazné převahy kupních pokynů bylo zaznamenáno u komodity smrková vláknina – standard A posílení ceny o 1,19% a tak uzavírá burzovní týden na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání ve výši 1.700,00 Kč/AT. Pokyny byl podány na první dvě vypsané série týdne dodání. Finanční objem přímých obchodů představuje částku 173 tis. CZK.
Komodita smrková vláknina – standard B zaznamenala při vyrovnané nabídce a poptávce oslabení ceny o 4,76% a tak uzavírá první burzovní týden v červnu na závěrečné hodnotě 1.652,50 Kč/AT pro nejbližší týden dodání. Pokyny byly podány jenom na první dvě vypsané série týdne dodání. Finanční objem uzavřených přímých obchodů představuje částku 173 tis. CZK.
Komodita tyče jehličnaté uzavírá za absence pokynů na nezměněné závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 1.406,00 Kč/AT.
Vyrovnané pokyny nabídky a poptávky u komodity vláknina jehličnatá představují uzavření přímých obchodů o celkovém finančním objemu ve výši 145 tis. CZK. V oblasti ceny nedošlo k žádnému pohybu a tak uzavírá na hodnotě pro nejbližší týden dodání 1.406,00 Kč/AT. Pokyny byly podány jenom na nejbližší sérii týdne dodání.
Výrazná převaha kupních pokynů nad nabídkou u komodity vláknina listnatá měkká vedla v prvním červnovém burzovním týdnu také k posílení její ceny o 3,09% tak uzavírá burzovní týden na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 1.200,00 Kč/AT. Finanční objem přímých obchodů představuje částku 120 tis CZK. Pokyny byly podány na první dvě vypsané série týdne dodání.
Obdobně se vyvíjela situace i u komodity vláknina listnatá tvrdá, kde bylo zaznamenáno také posílení ceny o 3,09% a převaha kupních pokynů nad nabídkou. Tato komodita uzavírá první burzovní týden v červnu na závěrečné hodnotě 1.200,00 Kč/AT pro nejbližší týden dodání. Finanční hodnota přímých obchodů je 120 tis. CZK. Pokyny byly podány na první dvě vypsané série týdne dodání
Komodita hovězí čtvrtě – kompenzované býk stále kopíruje svůj cenový vývoj za poslední dva měsíce a v prvním červnovém burzovním týdnu za nezájmu obchodníků uzavírá na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 77,00 Kč/kg. Vypsané série týdne dodání nebyly využity.
Komodita vepřové půlky pokračuje ve stagnaci a závěr burzovního týdne ji zastihl na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 40,00 Kč/kg . Pokyny nebyly podány.
Ani komodita vepřové půlky-EURO nezaznamenává změn ve vývoji ceny a uzavírá na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 46,00 Kč/kg. Kotace na vypsané týdny dodání neproběhla
Komodita nafta motorová ani na začátku června nezměnila vývoj posledního období a za nezájmu obchodníků stagnuje na závěrečné hodnotě pro nejbližší týden dodání 17,70 Kč/l. Kotace na vypsané týdny série dodání neproběhla.

Podrobné informace, a to i o elektronickém způsobu obchodováníí naleznete na adrese www.kbp.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *