09.11.2012 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Široká variabilita a velký výběr

Mnoho nakladačů s teleskopickým provedením nakládacího ramene se dodává jak pro potřeby zemědělství, tak pro využití ve stavebnictví. Zemědělská provedení se vyznačují některými specifickými modifikacemi a konstrukčními prvky, jejichž význam se projevuje právě v zemědělském sektoru. To však neznamená, že řada stavebních variant své uplatnění v zemědělství nenalezne. Některé stavební verze se ale v zemědělství díky konstrukci vhodné právě pro stavební práce (dosah ramene v rozmezí například 20 až 30 m) neuplatní, neboť jejich využití představuje alternativu stavebním jeřábům.

Klasické manipulátory lze rozdělit do různých kategorií, avšak ty se často prolínají a záleží především na tom, jaké kritérium pro jejich rozdělování zvolíme. 

Pro všestranné nasazení

Obecně můžeme hovořit o kompaktních, středně výkonných a výkonných typech manipulátorů. Doménou kompaktních strojů jsou v zemědělství stájové prostory a malé farmy, zatímco modely středních a vyšších výkonových kategorií můžeme označit jako manipulátory pro všestranné využití. Zvládnou práce v silážních žlabech, manipulaci na polních a faremních hnojištích, stohování volné či lisované slámy a rovněž se uplatní v živočišné výrobě, pokud nepožadujeme vyloženě kompaktní rozměry. Pokud budeme charakterizovat druhou skupinu, můžeme říci, že tyto stroje se dodávají se vznětovými agregáty o výkonu 74 až 110 kW (100 až 150 k), maximální dosah nakládacího ramene, které je tvořeno podle dosahu dvěma až třemi sekcemi, činí asi 7 až 10 m a maximální nosnost je řádově 3000 až 7000 kg, případně i více.
V zemědělství se rovněž mohou uplatnit skutečně velkokapacitní modely s dosahem okolo 10 m a maximální nosností 10 000 až 12 000 kg, které zajistí výkonnou manipulaci ve skladech obilovin a dalších komodit. Rameno je opatřeno zpravidla rychlovýměnným systémem upínání nářadí s mechanickou nebo hydraulickou aretací, součástí jsou jeden nebo dva hydraulické okruhy pro ovládání nářadí nebo pohon speciálních adaptérů. Motor je v případě této kategorie uložen zpravidla na boku stroje a součástí zemědělských provedení bývá reverzní ventilátor. Kromě toho se dodává ještě speciální systém filtrace nasávaného vzduchu pro práci v agresivním prostředí, například ve skladech minerálních hnojiv.
Kromě spalovacích motorů se jednotliví výrobci zaměřují na vývoj modelů s hybridním pohonem, tedy pohonem kombinujícím spalovací motor s elektromotorem. Do kategorie středních a výkonných modelů také spadají rovněž typy vybavené zadním tříbodovým závěsem a vývodovým hřídelem, které splňují z hlediska manipulačních schopností uvedené parametry.
Modely určené pro stavebnictví, a to včetně manipulátorů s otočnou věží, nabízejí daleko větší možnosti co do nosnosti i maximálního dosahu, avšak v řadě případů jde o stroje s poměrně dlouhým rozvorem a tedy relativně velkým poloměrem otáčení. U modelů s dosahem od asi deseti až jedenácti metrů výše najdeme rovněž jeden nebo dva páry hydraulicky ovládaných aretačních opěr pro zajištění bezpečnosti a stability.

Podvozek a kabina
 
Vraťme se ale k manipulační technice s teleskopicky výsuvným ramenem běžně využívané v zemědělství, pro kterou je v této třídě charakteristický podvozek s řízením všech kol.
Ten umožňuje řízení přední nápravy, pro dosažení menšího poloměru otáčení se využívají obě nápravy a díky nim je rovněž možné se pohybovat tzv. krabím krokem, tedy současně vpřed a do strany. U kol se zpravidla setkáme s rozměry disku 24´´ nebo 28´´, přičemž výrobci, kteří nenabízejí větší z obou rozměrů, využívají ke zvýšení světlé výšky portálovou konstrukci nápravy a pro dosažení větších trakčních schopností pneumatiky s vyšším profilem. Z hlediska použitých šířek se setkáme s pneumatikami širokými 400 až 500 mm. Některé modely nabízejí v oblasti podvozku možnost odpružené přední nápravy a hydraulické svahové vyrovnávání podvozku. Do zemědělství se dodávají podvozky se spodními kryty, které jej chrání při práci na polních hnojištích nebo při rozhrnování a dusání senáže.
S podvozkem souvisí pohon pojezdu. Setkáme se s hydrostatickým pohonem, dále se využívá manuálně řazených převodovek s různým počtem stupňů včetně převodových ústrojí řazených pod zatížením. Rovněž se setkáme s kombinací mechanického a hydraulického systému pohonu pojezdu. Konstrukční rychlost v této kategorii dosahuje zpravidla 30 až 40 km/h. Pro dosažení požadovaných terénních vlastností se využívá pohon všech kol. K přepravě po pozemních komunikacích se používá pohon pouze jedné nápravy, čímž se šetří pneumatiky. Rovněž se využívá samosvorného diferenciálu.
Obsluha má k dispozici relativně prostornou kabinu širokou zpravidla do 1000 mm. Ovládacím prvkům dominuje buď joystick, nebo klasické pákové ovládání rozváděčů, které bývají součástí výbavy základních provedení strojů. Některé modely jsou vybaveny odpruženou kabinou. Možnost volby skýtá typ sedadla, mechanicky nebo pneumaticky odpruženého či vyhřívaného a montáž klimatizace. Kabina je opatřena čelním a také střešním oknem, která se osazují bezpečnostními mřížemi, jsou-li požadovány.

Kompaktní modely nakladačů
 
Oblast kompaktních modelů teleskopických nakladačů je rovněž velmi rozmanitá a zahrnuje modely s maximální nosností 1500 až 2500 kg s maximálním dosahem 4 až 5,5 m, případně 6 metrů. Vzhledem k úrovni maximálního dosahu je rameno tvořenou zpravidla dvěma sekcemi. Je opět vybaveno různým typem rámu pro agregaci nářadí včetně aretace a odlišným počtem hydraulických okruhů. Systém upínání nářadí se často liší svou konstrukcí od výkonných modelových řad. K příslušenství nakládacího ramene patří různá provedení pracovních světel, což opět platí pro všechny typy manipulátorů. Kromě nářadí a příslušenství dodávaného výrobcem se využívají adaptéry určené pro čelní nakladače vyšších výkonových tříd. U těchto modelů najdeme řadu společných prvků, s nimiž se setkáme také u „teleskopů“ a manipulátorů vyšších výkonových tříd. Koneckonců renomovaní výrobci nabízejí všechny kategorie, a tudíž využívají společné komponenty za účelem snížení vlastních výrobních nákladů.
V této kategorii se setkáme kromě bočně uložených motorů také s motory uloženými vzadu, které plní rovněž funkci protizávaží. Výkonová paleta je poměrně rozsáhlá a zahrnuje tří- a čtyřválcové motory o výkonu 22 až 66 kW (30 až 90 k), zatímco u modelů vyšších výkonových kategorií jde o čtyřválcové agregáty. Některé z těchto manipulátorů, zejména ty stojící na počátku výkonové škály, představují díky velmi kompaktním rozměrům alternativu ke smykem řízeným nakladačům. U podvozku se setkáme spíše s hydrostatickým systémem pohonu pojezdu, případně s volbou rozsahů. Stejně jako v případě výkonnějších modelů je součástí řídicích prvků ovládání reverzace pod volantem. Konstrukční rychlost je maximálně 20 až 30 km/h, avšak někteří výrobci udávají v případě kompaktních modelů rovněž 40 km/h.
Výkonnosti a nosnostem odpovídá také volba pneumatik, tyto modely teleskopických nakladačů se dodávají s diskem o rozměru 15 až 20 ´´. Často se volí poměrně úzké pláště, aby se dosáhlo celkové šířky u nejmenších modelů na úrovni asi 1,55 m a u kompaktních typů vyšších výkonových kategorií na úrovni 1,8 až 2 m. Stejně jako u ostatních typů je možné volit tzv. zemědělské provedení pneumatik nebo obutí pro pohyb po zpevněných plochách faremních areálů se volí tzv. průmyslové pláště. Kabina a ovládací prvky nabízejí velmi podobné možnosti jako větší modely. Někteří výrobci doporučují pro kompaktní nakladače rovněž zadní tříbodový závěs a vývodový hřídel, nechybí, stejně jako v případě výkonných strojů, různé typy závěsů, elektrická zásuvka, případně hydraulické okruhy.
Výkonné modely „teleskopů“ lze vybavit také brzdami pro přípojná vozidla s tím, že jejich výkonové možnosti asi 74 až 110 kW (100 až 150 k) umožňují agregaci vozidel o vyšší celkové hmotnosti. Z praktického hlediska je nutné poznamenat, že konstrukce podvozku včetně použitých typů kol a konstrukce pohonu pojezdu nejsou určeny pro těžké práce, ale právě pro využití v areálech a lehčí manipulaci. Rozhodně těmto strojům nesvědčí těžká manipulace na polních hnojištích nebo přeprava po vlastní ose na delší vzdálenosti.
I když se stoupajícím výkonem motoru a manipulačními schopnostmi se možnosti nasazení zvyšují. Proto také řada uživatelů vlastní několik typů teleskopických nakladačů, které využívají popsaným a doporučeným způsobem. Obdobě můžeme uvažovat při srovnávání manipulátorů vyšších výkonových kategorií s velkými kolovými nakladači, zejména v oblasti manipulačních prací v silážních žlabech a faremních hnojištích. 

Střední třída a kolové modely
 
V oblasti manipulátorů můžeme jako střední výkonovou řadu označit takové modely, které kombinují vlastnosti kompaktních nakladačů z hlediska výkonů motoru, dosahů a nosností, avšak svými rozměry a koncepcí se blíží spíše typům vyšších výkonových kategorií. Proto se také jejich budoucí uživatelé často rozhodují, zda zvolit kompaktní, respektive středně výkonný manipulátor, či se vydat cestou středně výkonného kolového kloubového nakladače, případně modelu s jiným typem řízení opatřeným teleskopickým nakládacím ramenem. Některé stroje s různou konfigurací řiditelných náprav nabízejí teleskopické rameno, které je umístěno na otočném čepu a je možné s ním manipulovat v rozsahu větším než 180°, přitom nakladač zůstává stát v daném prostoru.
Manipulátory uvedené kategorie se vyznačují nosností řádově 2500 až 3500 kg a maximálním dosahem okolo 6 m. Někteří výrobci nabízejí v této kategorii rovněž modely s nosností okolo 2750 kg s dosahem nad 7 m. Budeme-li hovořit o teleskopických kloubových nakladačích, máme na mysli modely do výkonů asi 88 až 110 kW (120 až 150 k). Opět se nabízí otázka, zda se nepřikloníme k pořízení klasického kolového nakladače. Charakteristickým znakem střední výkonové řady manipulátorů je dnes zpravidla na boku umístěný motorový prostor (někteří výrobci přešli v průběhu vývoje v této kategorii od motoru uloženého v zadu k bočnímu uložení). Příslušenství motoru je obdobné jako v případě ostatních manipulátorů. Ale zpět k „teleskopům“ a manipulátorům.
Řada teleskopických kolových kloubových nakladačů nabízí výkon motoru na úrovni asi 37 až 74 kW (50 až 100 k), z čehož je patrné, že pokrývají výkonové spektrum kompaktních a středně výkonných manipulátorů. Celková šířka takových modelů je řádově 1,5 až 2 metry, což opět odpovídá možnostem kompaktních teleskopických nakladačů. Těmto strojům odpovídají také další technické údaje, například maximální dosah na úrovni 4 až 5 m nebo konstrukční rychlost 20 až 30 km/h v základním provedení.
Moderní kolové nakladače této kategorie nabízejí rovněž plynulou regulaci pojezdové rychlosti, přičemž možnosti agregace různých pracovních adaptérů jsou obdobou provedení manipulátorů. 
U kolových nakladačů dané kategorie, které se často využívají pro práci v areálech živočišné výroby, má budoucí uživatel možnost volby mezi plnohodnotnou kabinou nebo jednoduchou kabinou. Ta je tvořena v podstatě jakýmsi skeletem včetně střechy, avšak bez kompletního prosklení, které nalezneme snad u všech kompaktních manipulátorů, jež se v našich podmínkách dodávají. K vybavení pracoviště ob­sluhy v kategorii kompaktních modelů patří rovněž různý systém ovládání a odlišné komfortní prvky.

Široká nabídka příslušenství
 
Většina manipulátorů se dodává v základním provedení s paletizačními vidlemi, a ač jde o poměrně jednoduché příslušenství, nabízí řadu variant. Kromě různých délek samotných vidlic lze zvolit bočně posuvné či otočné paletizační vidle. Většina teleskopických nakladačů, které se dodávají pro potřeby českého zemědělství, je dále vybavena univerzální lopatou různého objemu s hladkým břitem, případně lopatou s demontovatelnými zuby a drapákovými vidlemi pro manipulaci s chlévskou mrvou nebo siláží či senáží. Univerzální lopaty se využívají k manipulaci sypkých zemědělských materiálů nebo k vrstvení kukuřice v silážních žlabech. Při manipulaci s obilovinami a olejninami se rovněž využiji speciální nástavce s radlicí, které umožňují prodloužit rameno asi o 2 až 3 m a slouží k manipulaci ve skladových prostorech. Ze standardních lopat pak vycházejí provedení s prutovým dnem určená pro manipulaci s bramborami či cukrovou řepou. Drapákové vidle se dodávají o různé šířce, s různým počtem břitů, kterou mohou být demontovatelné. Ně­které typy umožňují rovněž demontáž horní drapákové sekce. Jako alternativu k drapákovým vidlím je možné použít tzv. lopatu s příklopem, která slouží především k manipulaci s chlévským hnojem s menším podílem slámy.
Řada podniků využívá pro zakládání objemných krmiv míchací krmné vozy či zakládací vozy bez vlastního nakládacího zařízení. Zde se uplatňují různé typy vykusovačů, opět v různých modifikacích včetně vnitřního vyhrnovacího štítu. Kromě standardních vykusovacích adaptérů existují speciální velkoobjemové modely, které jsou určeny právě pro velké kolové nakladače a teleskopické nakladače vyšších výkonových kategorií, jimiž se plní například vstupní zařízení bioplynových stanic či velkoobjemové krmné a míchací vozy. Další nářadí a příslušenství slouží především k využití nakládací techniky ke komunálním účelům, kdy mezi poměrně rozšířené patří zametací adaptéry, které se využívají také pro úklid zemědělských areálů.

 

 

Klíčové informace

– K dispozici jsou kompaktní, středně výkonné a výkonné manipulátory.
– Pro manipulační techniku s teleskopicky výsuvným ramenem je charakteristický podvozek s řízením všech kol.
– Kompaktní teleskopické nakladače zahrnují modely s maximální nosností 1500 až 2500 kg s dosahem 4 až 6 m.
– Středně výkonné manipulátory kombinují vlastnosti kompaktních nakladačů z hlediska výkonů motoru, dosahů a nosností, avšak svými rozměry a koncepcí se blíží spíše typům vyšších výkonových kategorií.
– Pro manipulátory je k dispozici široká nabídka příslušenství.

 

Ing. Filip Javorek

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down