Situace na trhu s vepřovým masem si vyžádala zásah

Prezidium prodloužilo o měsíc vývozní období pro subvencovaný vývoz selat Fond vyhlásí výběrové řízení na soukromé skladování vepřového masa s termínem ukončení skladování v prosinci 2003.

Přestože je zaznamenán pokles stavů prasat, došlo v 1. čtvrtletí r. 2003 v porovnání s
4. čtvrtletím 2002 k nárůstu počtu narozených selat, což zakládá předpoklad dalšího snižování cen jatečných prasat.
Nepříznivé dění na zahraničních trzích pak způsobilo další komplikace vývozcům. Vývozní období pro subvencovaný vývoz 20 000 selat, které bylo vyhlášeno na termín od 1. 4. do 30. 6. 03 s požadovanou subvencí 8,609 mil. Kč, vývozcům nestačí.
Zatímco v 1. čtvrtletí r. 2003 byl vývoz jatečných prasat splněn na 100 % a u selat na 95 %, v 2. čtvrtletí vyvezla ze 7 vývozců smluvní množství pouze 1 firma, a vývoz je ke dnešnímu dni splněn na 68 %. Vývozní období končí 30. června. Podle smluvních podmínek pro subvencovaný vývoz je za nesplnění množství udělována pokuta ve výši 100 Kč za každé nevyvezené sele. Prezidium SZIF však zvážilo nepříznivé okolnosti a je si vědomo, že striktním trváním na udělení smluvní pokuty by byli sankcionovány subjekty, které se snaží pomoci řešit vzniklou situaci a které se na ní primárně nepodíleli. Především totiž zahraniční trhy nejsou schopny absorbovat nadpodukci jatečných prasat po výpadku destinací v Rusku, kam v současnosti míří hlavně polská a i brazilská produkce. Na situaci se podílel vedle nepříznivého kurzu USD vůči EURO i pozdější nástup tzv. „barbecue sezony“. Zároveň v EU končí podpora soukromého skladování vepřového masa a začíná jeho vyskladňování.
V tradiční cílové zemi pro česká prasata – Chorvatsku – byl zakázán v květnu dovoz prasat a výrobků z vepřového masa v souvislosti s ochranou proti BSE. Zákaz pro českou produkci dosud odvolán nebyl, pro Maďarsko a Polsko ano.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *