Sklízely se poslední hektary obilí

Sklizeň základních obilovin a řepky byla téměř ukončena již k 28. srpnu, kdy byly pod střechou plodiny z 98,9 procenta ploch. Celková produkce obilovin dosáhla výše 6,966 milionu tun a produkce řepky 1,169 milionu tun. Průměrný výnos obilovin byl na úrovni 5,54 tuny z hektaru. Proti minulému roku 2016 byl tento výnos nižší o 0,77 tuny z hektaru. Byl také nižší ve srovnání s výnosy v letech 2015 a 2014, kdy dosáhly 6,07 t/ha a 6,17 t/ha, a to o 0,53 /ha a 0,63 t/ha. Uvedlo to Ministerstvo zemědělství.

V 35. týdnu se sklízely zejména zbývající plochy obilnin v Plzeňském, Karlovarském a Libereckém kraji. K 4. září zbývalo sklidit 4798 hektarů obilnin, to bylo 0,4 procenta (z toho nejvíce pšenic – 3927 hektaru) v Plzeňském a Zlínském kraji, 520 hektarů ovsa v krajích Karlovarském, Středočeském, Jihočeském, Libereckém a Zlínském, 280 hektarů jarního ječmene v Plzeňském kraji a 71 hektarů tritikale v kraji Libereckém a Zlínském. V ostatních krajích již sklizeň obilnin a řepky skončila. K aktuálnímu datu bylo posekáno 99,62 procenta z 1 262 315 hektarů obilnin určených ke sklizni. Řepka byla již sklizena ve všech krajích ČR předminulý týden. Sklizeno jí bylo celkem 394 049 hektarů (99,95 procenta) s průměrným výnosem 2,97 tuny z hektaru.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *