02.03.2012 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sklizeň senáže: sledovaná operace roku

Sklizeň senáže v zemědělských podnicích patří k intenzivně sledovaným operacím, i když ji může usnadňovat moderní výkonná technika a její dobré vzájemné sladění. V dnešní době většina chovatelů řeší otázku snížení provozních nákladů. Právě pečlivá příprava techniky na sklizeň a dobrá organizace činností na základě zkušeností a znalostí místních podmínek mohou ušetřit hodně času a nákladů.

Konzervaci píce senážováním využívá stále více podniků – jde o oblíbený způsob především díky jeho rychlosti a množství dostupné techniky na trhu. Existuje několik variant sklizně pícnin. Některé podniky využívají různé technologie zároveň, například pokud vlastní odloučená střediska s rozdílnými přírodními podmínkami. Takže se o práci dělí řezačka i senážní návěsy, nebo v jiném případě hlavní podíl ploch sklí­zejí návěsy a odloučené louky pak svinovací lis a traktor s baličkou.

Jak by to mělo být 
Specializovaní výrobci nabízejí stroje či celé technologické linky koncipované tak, aby bylo možné co nejúčinněji snížit riziko počasí a zamezit ztrátám sušiny, živin a vitamínů.
Vhodně připravená píce nemá obsahovat písek, má mít dostatečný obsah cukrů a ideální stupeň zavadnutí. Travní píce pro senážování by měla obsahovat 30 až 40 % sušiny. Její nízký obsah znamená nadměrnou tvorbu silážních šťáv; pokud je ale sklízená hmota příliš zavadlá, velmi obtížně se na sile z řezanky vytěsňuje vzduch, dusání trvá déle a vyžaduje větší úsilí. Fermentace pak nemusí být kvalitní.
V závislosti na rychlosti zavadání se přední chovatelé snaží sklizeň provést do 24 hodin od posečení. Tomu musí odpovídat výkonnost a zároveň i flexibilita celé technologické linky od sečení přes sběr, řezání a dopravu píce až k plnění silážních jam nebo vaků. Ve vlastním zájmu je důležité nastavit techniku a koordinovat její spolupráci na poli tak, aby ztráty neposečením, nesebráním a přepadem materiálu z přepravního prostředku byly co nejmenší. Dodržování uvedených zásad znamená značný finanční přínos.

Kudy se ubírají aktuální trendy 
U žacích strojů je středem pozornosti konstruktérů odlehčení žacích nosníků. Standardem u nesených strojů jsou mechanické systémy odlehčení, ale žací kombinace s kondicionérem či shazovacími pásy jsou vybaveny hydraulickým odlehčením. Přítlak je možné nastavovat z kabiny.
S rostoucí pracovní rychlostí již u některých systémů přestává postačovat jejich rychlost reakce. Proto byl na podzim loňského roku představen nový aktivní systém hydraulického odlehčení, který díky přímé vazbě na ­load sensing hydrauliku traktoru dokáže reagovat pohotověji.
Jeden z evropských výrobců představil novinku, a to je vypínání a zapínání jednotlivých záběrů žacích lišt na základě satelitního určování polohy. Systém se ovládá pomocí ISO-Bus terminálu a je určen pro trojkombinace a pro velké shrnovače.

Jak efektivně využít standardní traktor 
Žací trojkombinace v různých podobách jsou v České republice stále velmi žádané. Je to mimo jiné výsledek stále se zvyšujících požadavků na výkonnost. Vhodné řešení využívá principu stavebnice s možností jednoduchého připojení a odpojení příslušenství podle aktuálních požadavků.
Velcí výrobci nabízí také stroje za nižší cenu s jednodušší výbavou a redukovanou hmotností, které si může pořídit soukromý zemědělec pro traktor s výkonem kolem 100 k.
K profesionálnímu nasazení na středních a velkých podnicích se pak vyrábějí plně vybavené stroje s ovládáním ISO-Bus, regulací přítlaku žacích lišt z kabiny, shazovacími pásovými dopravníky s možností plynulé regulace otáček či s počítadlem hektarů. Naopak pokles zájmu přetrvává u tažených žacích strojů. Nejsou zrovna laciné, protože vyžadují vlastní podvozek a tažnou oj, a při práci je nutné založit si širší souvratě než při práci s nesenými stroji.

Obraceče s novými podvozky 
Zajímavé je, že u obracečů jde trend směrem ke snižování průměru rotorů – výsledkem by mělo být intenzivnější zpracování hmoty a lepší rovnoměrnost jejího rozhozu.
Nicméně i tak je třeba upozornit na skutečnost, že práce při nadměrně vysokých otáčkách rotorů může znamenat tvorbu hromad vzájemně propletené píce, které se následně obtížně zpracovávají. Účinnost obraceče je dále ovlivněna počtem prstů na rotoru.

Technická úroveň se zvyšuje 
V oblasti senážních návěsů dobývá provedení s plnicím rotorem i střední třídu. Mnohanožová řezací zařízení dokážou zkracovat píci na teoretickou délku 35 mm. Stále častěji se objevují sběrače s neřízenými prsty a nově bylo představeno i provedení s hydraulickým pohonem. Řidič má na ISO-Bus terminálu možnost plynule měnit otáčky, a tím reagovat na intenzitu řádku nebo změny v pojezdové rychlosti. Sběrač je možné povelem z kabiny snadno reverzovat v případě, že dojde k ucpání.
S rozvojem bioplynových stanic a nárůstem ploch kukuřice se rychle otevřel nový segment trhu s víceúčelovými návěsy. Kombinované vozy mohou sklízet senáž sběrem z řádku, nebo odvážet kukuřici od řezačky. Uplatní se též při sklizni ozimého žita či dalších obilnin na GPS.

Bezpečnější a komfortnější návěsy 
Poté, co byla ložná plocha vyvinuta až téměř k dokonalosti, co se týká robustnosti, nosnosti a instalace senzorů pro automatiku plnění či vyložení, věnuje se pozornost podvozkům. Stále častěji jsou standardem široké pneumatiky na ráfcích o průměru 26 palců, třínápravové podvozky mají zdvihatelnou přední nápravu a spolu s tandemem poskytují díky hydraulickému či pneumatickému odpružení značný jízdní komfort.
Pojezdové rychlosti na silnici stále rostou. Pro zvýšení bezpečnosti někteří výrobci nabízejí elektronický brzdný systém, který aktivně zasahuje do brždění, a dále systém proti převrácení návěsu za jízdy v zatáčkách. To je v souladu s uváděním podobných systémů u kolových traktorů, které rovněž stabilizují stroj při projíždění zatáčky a dovolují ji projet rychleji; řidič přitom může zapomenout na skutečné možnosti naloženého návěsu vzadu.

Jak na to v praxi 
Pokud tedy pomineme nepředvídatelné vlivy počasí, v zásadě se doporučuje nasekávat suchý porost na oschlé strniště. Mnohaletá praxe potvrdila, že odkládání píce po posečení na široko má mnoho předností. A to bez ohledu na to, zda je současně narušena, nebo není. Využití kondicionéru urychluje zavadání píce a přejezd obracečem je zapotřebí až při vysokém výnosu hmoty.
V oblasti techniky pro nasekávání nabízí trh široké spektrum, od jednoduchých žacích lišt přes kombinace žacích strojů až po samojízdné s pracovními záběry do 14 m. Poslední varianta se vyplácí při sklizňové výměře 1500 ha a více za rok, což v praxi znamená možnost mezipodnikového využití. Zároveň je třeba disponovat i stejně výkonnými zbývajícími články sklizňového řetězce.

Hodně záleží na vhodné agregaci 
Při volbě značky a provedení žacího stroje je třeba kromě předpokládané výkonnosti zohlednit také úroveň obsluhy a údržby, konstrukční řešení a pořizovací náklady. V mnoha podnicích v ČR jsou známé dvoudílné žací kombinace, které posečou zhruba 6 až 6,5 ha/h. Spotřeba je v našich podmínkách značně rozdílná. Při použití kondicionéru je na úrovni 3 až 4 l/ha, ovšem agregace nevhodného traktoru ji dokáže zvednout i na 7 l/ha.
Výhodou tohoto řešení jsou přiměřené pořizovací náklady, dobrá pohyblivost traktoru díky čelnímu žacímu stroji (s ohledem na divokou zvěř se doporučuje začínat od středu a pokračovat směrem k okrajům anebo porost rozdělit na parcely a ty ­sklízet samostatně) a nízké náklady na hektar. Je to zároveň nejpříznivější cesta, jak zvýšit plošnou výkonnost v podniku, který vlastní traktor pouze s čelním nebo se vzadu neseným žacím strojem. Nutná je investice již jen do druhého žacího stroje.

Shodný záběr za nižší cenu 
Cenově příznivější variantu samojízdných strojů představují trojdílné žací kombinace. Jejich výkonnost je pro běžné technologie v ČR dostačující, případně pracuje v jednom podniku těchto strojů i několik. Nezbytná výměra pro jejich ekonomické využití je výrazně menší – postačuje již zhruba 500 ha za rok, přitom dokážou proměnit traktor v kompaktní samojízdný žací mačkač. Pro profi-kombinace se doporučuje traktor o jmenovitém výkonu 170 až 220 k. A to nejenom kvůli nárokům na přenos výkonu přes PTO a zároveň hydraulický systém, ale i kvůli dostatečné hmotnosti traktoru a stabilitě soupravy při práci ve svazích.

Variabilita využití s pásy 
Co se týká shazovacích pásů, je jejich využívání při senážování stále předmětem diskusí. Někteří uživatelé shazují na řádek jetel nebo vojtěšku, tedy píci bohatou na lístky; téměř samozřejmostí jsou pásy při sklizni obilnin na GPS. V klasických senážích se pásy mohou efektivně využívat ve třetích a čtvrtých sečích, kdy bývá výnos hmoty nízký. Každopádně je výhodou to, že se hmota dopravuje po úpravě přímo na řádek bez kontaktu s půdou, a tudíž bez znečišťování. Odpadá shrnování, což šetří čas, palivo a snižuje ztráty lístků.
Pro požadavky klasické zemědělské výroby vyvinula specializovaná firma z Rakouska systém tzv. kombinovaného ukládání píce. Jeden z dvojice pásů je možné z kabiny zdvihnout, takže v činnosti zůstává jen jeden pás, který píci zhruba ze záběru 3 m přihazuje ke středovému řádku. Obdobná zařízení nyní představuje u svých trojkombinací stále více firem. Takže například z dvou jízd o celkovém záběru 18 m dokáže stroj vytvořit pruh píce o šířce jen 12 m, který bez problému zpracuje čtyřrotorový shrnovač. Systém je vhodnou cestou k urychlení sklizně, protože ušetří čas při shrnování.

Je, či není vino shrnování? 

Shrnování je v poslední době věnována mimořádná pozornost jako viníku nízké kvality krmiva. Přitom příčina může být úplně jinde, například v nevhodně zvoleném termínu sklizně, nekvalitním rozvrstvení či udusání řezanky na sile či v nízké kvalitě porostů. Je pravda, že rotorové shrnovače dopravují píci po celé dráze posouváním po strništi, ale zvýšení znečištění se dá předejít jednak sečením na vyšší strniště a jednak správným nastavením shrnovače.
Nože senážních vozů jsou jisticím systémem chráněny před poškozením a při kontaktu s cizím tělesem mají možnost výkyvu. Jediným důsledkem bude rychlejší opotřebení ostří, které lze kompenzovat častějším přebroušením nožů. Pokud může broušení probíhat automaticky, je to velká výhoda a vysoký zájem praxe to potvrzuje. Nože mohou být naostřeny nejen po skončení práce, ale i během dne (například v průběhu přejezdů).
Je pravda, že pásové shrnovače splňují požadavky na šetrné shrnování s minimálním znečištěním a odrolem lístků u zpracovávané hmoty. Jejich pořízení ale celou technologii prodraží, jsou složitější a energeticky náročnější. U většiny zemědělců v České republice jsou stále oblíbené konvenční rotorové shrnovače, a to jak se středovým, tak stále více se stranovým ukládáním řádku. Stranové shrnovače dovolují tvorbu dvojitého řádku ze dvou jízd tam a zpět.

Věnovat pozornost shrnování 
Řidič traktoru s tímto strojem, jeho správným nastavením a dodržováním vhodné pojezdové rychlosti s optimálními otáčkami rotorů do značné míry ovlivní výsledek sklizně. Kvalita shrnutí píce a rovnoměrnost ukládání stébel mají výrazný vliv na práci řezacího ústrojí a výslednou kvalitu řezanky. Dobře pracující shrnovač je proto pro zdárný výsledek práce velmi důležitý.
Možnost zdvihu rotorů do výšky bez vypínání pohonu není žádnou novinkou. Je to velmi smysluplná investice při práci na malých a členitých pozemcích; zbytkové plochy je možné efektivně a zároveň šetrně sklízet. Proto, aby bylo možné na souvratích přejíždět již nahrnuté řádky píce bez jejich narušování, jsou nové typy shrnovačů osazeny šikmou osou otáčení rotorů. Rotory i s rameny se při zvedání otáčí šikmo nahoru. Další výhodou je to, že není zapotřebí demontovat hrabice před přesunem po silnici.
Stranové ukládání píce je pravou výzvou k dalším řešením pro týmy konstruktérů u jejich výrobců, co se týká počtu, průměru rotorů a jejich uspořádání. V praxi by měl o způsobu shrnování rozhodovat výnos hmoty, aby připravené řádky byly zformovány se zohledněním požadavků následných sklizňových strojů.

Jak zvýšit čistotu krmiva 
Konvenční shrnovače jsou vybavovány rotory o různém průměru. Jejich výkon je dán počtem ramen a zdvojených prstů, zatímco kvalitu práce a čistotu sklízené píce určuje jednak vhodné nastavení podle podmínek a jednak schopnost rotoru, resp. jeho podvozku kvalitně kopírovat terén. Kardanové zavěšení rotorů se osvědčilo a stále se rozšiřuje; dále výrobci vybavují podvozky rotorů ještě větším počtem koleček. Nicméně zcela zásadní roli hraje čelní předsunuté kolečko, které kopíruje terén těsně před dráhou prstů. Podle jeho pohybů se kýve celý rotor, prsty běží v nastavené výšce a nezapichují se do půdy.
Pokud se výkonnost stávajícího typu shrnovače ukáže jako nedostatečná, není řešením spoléhat se na zvládnutí problému zvýšením pojezdové rychlosti. Kvalita práce se sníží a při vysokém výnosu hmoty by mohlo docházet k ucpávání. Proto je lepší pořídit větší stroj s vyšší výkonností, který může být i flexibilnější a poskytuje určitou rezervu v přípravě řádků pro sklizňové stroje.

Senážní návěs – ucelená technologie 
Současná agrotechnika směřuje k většímu počtu sečí. Tento trend je příznivý pro využívání senážních návěsů. Nasazení těchto vozů ke sklizni senáže představuje technologii, jejíž výhodami jsou rychlost, výkonnost, univerzálnost a flexibilita. Díky pokroku v konstrukci lze v závislosti na výnosu píce a provozních podmínkách dosahovat enormních průchodností – i 180 tun zelené hmoty za hodinu. Výrazně stoupla hodnota užitečné hmotnosti, což činí návěsy zajímavé i pro delší transportní vzdálenosti.
Další přednosti vyplývají z principu návěsů, tedy spojení sklizňového a dopravního prostředku do jednoho celku, obsluhovaného pouze jedním mužem. Mnoho uživatelů si pochvaluje jednoduchou logistiku, malé riziko výpadku v provozu a z toho pramenící vysokou spolehlivost. Délka řezanky 45 mm dovoluje využívat návěsy ke sklizni senáží od jara do podzimu. Při všech sečích dokáží vyprodukovat píci se strukturou vhodnou k uložení na sile.
Jednou z cest k optimalizaci sklizně návěsy je právě odpovídající formování řádků. Okraj by měl být čistý, hmota pokud možno uložena volně a vhodné uložení stébel by mělo být napříč ke směru řádku. Rozdružovací válce jsou většinou ve výbavě na přání, zato mají svůj význam. Při ukládání hmoty v průjezdních silech pomáhají správnému rozdělení hmoty do rovnoměrné vrstvy.

Nejrůznější přepravní prostředky 
Volba transportního prostředku má též důležitý vliv na průběh sklizně včetně kvalitního utužení na sile. Vozy s vysokým objemem znamenají méně jízd, ale také větší objem hmoty dodané jednorázově na silo. V podnicích s malými sily by to mohlo přinést při rozvrstvování píce problémy s dodržením maximální výšky vrstvy (která se pohybuje kolem 40 cm). Menší dopravní prostředky jezdí sice častěji, vážou více pracovních sil, ale zajišťují rovnoměrnější přísun hmoty po celý den. Nicméně kapacita a počet dopravních prostředků by měl být v souladu s výkonem řezačky a se vzdáleností k silu, jinak je doprava limitujícím faktorem výkonnosti.
Při sklizni senážními návěsy je ložný objem pevně stanoven, ale vyložení až 100 krychlových metrů řezanky najednou může znamenat pro techniku na sile rovněž značnou zátěž, pokud je její kapacita omezená.

Jak na průjezdních silech 
O tom, zda budou naložené návěsy sila přejíždět či se vyprazdňovat na okraji, se rozhoduje na základě místních podmínek a zkušeností. Přesto i na toto téma se vedou mnohé diskuse. Pro průjezdní sila hovoří mnoho předností, nicméně všechno chce svoje. Například v Německu zemědělci v těchto případech nepustí na silo návěs bez rozdružovacích válců. Nejde jen o rovnoměrnou výšku odložené vrstvy, ale také o to, že (nyní nově ještě agresivnějšími) válci rozvolněná řezanka se ukládá do vrstvy se strukturou vhodnou pro následné stlačení a dokonalé vytěsnění vzduchu.
Další podmínkou úspěchu na průjezdních žlabech je traktor s dostatečným výkonem.
Pokud nedokáže traktor vyvinout dostatek tažné síly k pohybu návěsu, musí čekat separátní stroj v záloze a pomáhat, anebo tuto úlohu převezme dusající traktor. To ale znamená zdržování od práce. Délka sila by zároveň měla být ve vhodném poměru k objemu dopravní techniky, aby návěsy při jedné jízdě konstantní rychlostí mohly veškerou píci odložit v rovnoměrné vrstvě. Pokud se to podaří, lze přistoupit rovnou k dusání.

S rozdružováním efektivněji 
Oproti zažitým představám o velkém zdržování při používání rozdružovacích válců hovoří fakt, že moderní senážní návěsy mohou být vybaveny až trojicí těchto válců. Vyložení pak trvá třeba 10 až 15 minut, což znamená oproti variantě bez válců jen deset minut navíc. Přitom však odpadne rozhrnování a traktor nebo jiný stroj má více času pro řádné udusání.
Vjezd do sila by měl být udržován v čistotě, aby se do píce nedostávaly nežádoucí příměsi. Senážní návěsy mají podvozky vyřešeny tak, aby umožňovaly plynulý vjezd do žlabu i při maximálním zatížení a poté hladký výjezd. Značnou pomocí je hydraulické zvedání oje.
Vyklápění před silem se praktikuje většinou u krátkých či špatně přístupných sil. Pokud dopravu od řezačky provádí lehké traktory s přívěsy, je to jejich příležitost. Anebo opačně: u velkých sil bioplynových stanic se velké objemy hmoty také nahrnují na silo traktory s radlicemi. Ve středně velkých podnicích se pro rozhrnování řezanky využívají teleskopické manipulátory nebo kolové nakladače.

Vlastní stroje dávají svobodu 
V našich podmínkách je běžné sklízet senáž vlastními silami. Pokud jsou v podniku k dispozici odpovídající pracovní síly, pak je vlastnictví senážních návěsů smysluplnou investicí. Ziskem jsou důležité výhody v podobě naprosté nezávislosti ve volbě termínu sklizně pozemků.
Dalším velmi důležitým článkem řetězce je stroj pro dusání na sile. Musí být dostatečně těžký; pokud je požadovaný traktor vyšší výkonové třídy zrovna zaměstnán v dopravě nebo na poli, je lepší objednat si službu. Zároveň i výkonnost při dusání by měla být taková, aby stroj nebyl překážkou ve fungování celé technologie.
V zahraničí je u profesionálních poskytovatelů služeb naprostou samozřejmostí, že řidič dusajícího traktoru je jasným králem celé linky. Pokud nestihne svou práci udělat včas, raději zastaví i řezačku na poli, aby udusání řezanky mohl kvalitně dokončit. Teprve poté se stroje mohou zase rozjet.

V porovnání s lisem efektivnější 
Jedním z trendů posledních let je pronikání v praxi osvědčené a oblíbené technologie návěsů vyšší třídy i do střední objemové kategorie. Díky tomu bude technologie senážního návěsu zajímavá i pro menší podniky. Zde doposud úspěšně konkurují svinovací lisy na válcové balíky a baličky; tento systém je v hojné míře praktikován v podhorských oblastech.
Jeden z výrobců strojů pro sklizeň pícnin uskutečnil srovnávací měření ve Finsku zaměřené na vzájemné porovnání návěsu a lisu ve shodných podmínkách, pokud jde o výkonnost, spotřebu paliva a nákladovost. Malý senážní návěs o objemu ložné plochy 40 m3 (25,5 m3 podle DIN) dokázal z téhož pozemku sklidit za stejný čas dvojnásobné množství hmoty a spotřebovat přitom o 12 % méně paliva.

V porovnání s řezačkou jednodušší logistika 
Sklizeň senážními návěsy se oproti řezačce jednodušeji organizuje, protože vždy jeden člověk obsluhuje jeden stroj pro sklizeň i dopravu píce na silo. Celou technologii lze snadno řídit na základě průběhu práce na sile nebo výkyvů počasí. A to i při sklizni členitých či roztroušených pozemků, nebo naopak na velkých plochách – není nutné složitě přemísťovat celou kolonu strojů.
Nasazení návěsů lze snadno regulovat podle postupu zavadání píce, takže například řádky na severním svahu lze sklidit o něco později. Návěsy jsou efektivní i při sklizni ze třetích nebo čtvrtých sečí, kdy je výnos hmoty již nižší. Nabízí výhodu lepšího využití ložné plochy díky stlačení píce v průběhu nakládání. Řada uživatelů používá senážní návěsy ke sklizni také proto, že se krmivo ze žlabu snadněji vybírá – zachovává si příznivou strukturu pro příjem zvířaty, zvláště při vybírání krmnými vozy s frézou.
Zavedením automatického broušení nožů přímo na návěsu se eliminoval další nedostatek návěsů v porovnání se sklízecí řezačkou. Nyní je možné brousit celé sady nožů bez jejich vyjímání přímo na vozu a plně automaticky.

Závěrem
 
Důležité je, aby zvolená technologie sklizně senáží fungovala v daných podmínkách optimálně pro získání co největšího množství energie v krmivu, čímž se docílí vysoké užitkovosti chovaných zvířat. Zároveň hraje velkou roli i nákladovost technologie. Je pravda, že moderní postupy nejsou zrovna lev­nou záležitostí, ale výše nákladů na hektar a efektivita jsou závislé na sklízené výměře. I moderní a dobře vybavená technika může být rentabilní, pokud bude mít k dispozici dostatečnou výměru pícnin na orné půdě nebo travních porostů. Současně bude zaručena bezeztrátová sklizeň krmiva ve vysoké kvalitě, v optimálním období a bez zbytečného znečištění.

 

Klíčové informace

– Konzervace píce senážováním je oblíbený způsob především díky jeho rychlosti a množství dostupné techniky na trhu.
– Současné technologické linky umožňují co nejúčinněji snížit riziko počasí a zamezit ztrátám sušiny, živin a vitamínů.
– Při volbě značky a provedení žacího stroje je třeba kromě předpokládané výkonnosti zohlednit také úroveň obsluhy a údržby, konstrukční řešení a pořizovací náklady.
– V praxi by měl o způsobu shrnování rozhodovat výnos hmoty, aby připravené řádky byly zformovány s ohledem na požadavky následných sklizňových strojů.
– Nasazení senážních vozů představuje technologii, jejíž výhodami jsou rychlost, výkonnost, univerzálnost a flexibilita
.

 

Ing. Petr Beneš

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down