Śkody v lesích kolem půl miliardy

Současná povodňová vlna přidělala velké starosti také Lesům ČR, které v rámci celého státu spravují téměř 20 tisíc kilometrů malých vodních toků, bystřin a vodních nádrží. Vyčíslování škod probíhá průběžně v závislosti na postupném zpřístupňování jednotlivých postižených lokalit. Celkový souhrn škod na vodních tocích, lesních dopravních cestách a dalším majetku se ke konci minulého týdne pohybubal v částce kolem půl miliardy korun. Agroweb o tom informoval tiskový mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

„Již od neděle 16. května jsou v permanentní pohotovosti desítky zaměstnanců podniku v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, kteří přímo v terénu nadále pracují na odstraňování těch nejvážnějších komplikací a vyčíslují škody, které povodně způsobily.
Podle dosud zjištěných skutečností zasáhly současné povodně celkem 175 malých vodních toků ve správě LČR. Na většině vodních tocích v zasaženém území byly vyhlášeny II. a III. stupně povodňové aktivity,“ uvedl Boublík.
Následky povodňového počasí – silný vítr – na podmáčených půdách způsobily podle něj polomy v objemu 368 tisíc m3. Nejvíce stromů padlo na Jesenicku a to v rozsahu cca 210 tisíc m3.
Přesto, že jde o relativně velký objem dříví, nebude s ohledem na současné omezení objemu plánovaných těžeb, celkový roční objem těžby překročen. Zpracování kalamity proběhne tak, aby nedošlo ke kůrovcové kalamitě.
Lesy ČR veřejnost v souvislosti s deštivým počasím v uplynulých týdnech upozorňují, že půda v lesních porostech je podmáčená, a proto existuje zvýšené nebezpečí pádu stromů v lesích a také možné sesuvy půdy. Veřejnost by proto měla být více obezřetná a do lesů v tomto období vstup raději omezit. Zvýšené riziko pádu stromů či větví platí dnes ve většině lesních porostů v rámci ČR.
Velmi vysoké srážkové úhrny za měsíc květen způsobily značné podmáčení půdy, což v kombinaci s nárazovým větrem a mokrými těžkými korunami může zhoršit stabilitu stromů a s tím je spojená i vyšší pravděpodobnost vyvrácení stromu a to nejen ve velkou vodou postižených oblastech, ale v podstatě na celém území státu.
“Vyšší riziko pádu stromů lze očekávat i během příštích dnů. Situace se postupně začne zlepšovat, až začne půda vysychat, což může trvat i několik týdnů,“ konstatoval Boublík.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *