Slintavka a kulhavka není zapomenuta

V dnešních dnech se zdá, že podle informací z Britských ostrovů je zde slintavka a kulhavka téměř po roce zažehnána. Vážnost tohoto onemocnění sudokopytníků, tedy skotu, prasat, ovcí a koz nelze brát, zejména v souvislosti s obecným odmítáním vakcinace, na lehkou váhu. Proto také se na konci loňského roku konala v Bruselu konference věnovaná problematice slintavky a kulhavky.

Tohoto reprezentativního setkání se zúčastnili kromě zástupců Evropské komise hlavně iniciátoři, organizace ochránců zvířat kladoucí důraz na welfare, šéfové veterinárních správ členských zemí EU a zemí přidružených, odborné instituce, ale i zpracovatelé a zemědělci i zástupci veřejnosti. Z několikadenního jednání vyplynulo, že je třeba hledat takové cesty při respektování všech zásad proti rozvlékání nemoci, které by principiálně zamezily zbytečnému utrácení zvířat.
Dnes již prakticky není možný návrat k plošné vakcinaci. Podporovat lze pouze nouzovou vakcinaci kolem ohniska výskytu nákazy. Novum je to, že dnes je možné k nouzové vakcinaci použít takových vakcin, které umožní jednoznačně odlišit postvakcinační imunitu od postinfekční imunity a tím vlastně detekovat (umožnit zjistit) přítomnost patogenního viru ve vakcinované populaci zvířat.
Jako slibná se nyní ukazuje taková vakcina proti slintavce a kulhavce, která využívá nestrukturálních proteinů (NSP), které se na virus „nabalují“ při jeho uvolňování z buňky a je možné je při výrobě očkovací látky odstranit. Následně pak proti nim nevzniknou protilátky po aplikaci vakciny dobře připravené a od těchto NSP vyčištěné. Naopak proti nim vznikají protilátky při infekci organismu. Zjištění těchto protilátek vhodnou Elisa metodou pak znamená možnost prokázat „divoký infekční virus“ ve vakcinované populaci.
Toto je významný argument pro nouzovou vakcinaci, ke které za stávajících podmínek například odmítli v Británii přikročit, a proto se také slintavka kulhavka zde stala několik měsíců trvající epidemií, odborně lépe řečeno epizootií.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: svs.aquasoft.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *