Slovenské zemědělství po deseti letech se ziskem

Poprvé od roku 1990 skončilo loni slovenské zemědělství se ziskem. Ten před zdaněním činil 544 miliónů slovenských korun. Ve srovnání spředchozím rokem byl výsledek o 1,134 miliardy korun lepší. Podle ministra zemědělství Pavla Koncoše se tak projevila účinnost přijatých opatření z koncepce ministerstva zemědělství. Koncoš zdůraznil, že na výsledku se rozhodující měrou podílela zejména zemědělská družstva.

Z celkového počtu podniků bylo 57 procent ziskových a 10 procent z nich dosáhlo zisku vyššího než 10 miliónů korun. „Je třeba také říci, že 11 procent z celkového počtu mělo ztrátu celkem 1,325 miliardy korun,“ doplnil ministr.
Nejziskovější byla výroba mlýnského a škrobárenského zboží aúprava a zpracování mléka. Ztrátová byla zejména výroba nápojů včetně vinařských firem. Podle ministra měl na zlepšení výsledků vliv zejména zánik 78 ztrátových a úpadkových podniků (7,6 procenta všech podniků), růst cen zemědělských produktů o 7,8 procenta, účinné vynaložení prostředků na kompenzaci sucha v roce 2000, částečná restrukturalizace podniků a zpřístupnění úvěrů.
Zemědělská výroba se loni proti předchozímu roku zvýšila o13,8 procenta. Úroda obilovin byla větší o 37 procent, olejnin o 40 procent, cukrové řepy o 32 procent. Stabilizovaly se rovněž stavy dobytka, zejména krav, což se projevilo v růstu produkce a prodeje kravského mléka o 9,6 procenta. Relativně příznivější ekonomické podmínky roku 2001 se projevily také ve zvýšení investiční aktivity výrobců, zejména v modernizaci strojů a zařízení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *