22.11.2004 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Slovensko zestátní soukromou půdu

Zhruba dva miliony parcel na Slovensku může být na základě slovenských právních předpisů převedeno ve prospěch státu a následně je získají do vlastnictví obce. Jde o tzv. pozemky s nezjištěným vlastníkem. Toto opatření se bude týkat také zahraničních, tedy i českých vlastníků půdy na Slovensku, kteří svoje vlastnictví včas nedoloží. Agroweb o tom informoval mluvčí ministerstva zemědělství ČR Martin Severa.

Podle Petera Vojtka, místopředsedy slovenského Úřadu geodézie, kartografie a katastru, který se k této záležitosti vyjádřil na internetových stránkách Geodetického a kartografického ústavu v Bratislavě, toto opatření souvisí s budováním Registru obnovené evidence pozemků, který na Slovenku vzniká od roku 1996.
Při sestavování registru vychází určování vlastníka pozemku z listin, které v průběhu řízení podaří zajistit zpracovatelům registru, komisi, která byla pro tento účel v dané obci ustavená, a také z listin, které vlastní občané. Zpracovatelé registru občany k jejich předložení vyzvou oznámením vyvěšeným na úřední desce obecního úřadu. Podle Vojtka však mnoho občanů oznámení na vývěskách nesleduje a o nutnosti předložit doklady se nedozví.
V případě chybějících dokladů pak komise vychází z údajů zanesených v pozemkové knize. Ta však obsahuje pouze jméno vlastníka bez uvedení jeho adresy, data narození a rodného čísla, tedy bez údajů, které jsou dnes povinné pro zanesení do katastru nemovitostí. V případě, že tyto údaje v registru chybí, jsou pozemky, spolu s pozemky, u nichž je vlastník zcela neznámý, zařazeny podle zákona č. 180/1995 Z.z. do kategorie tzv. pozemků s nezjištěným vlastníkem. Dnem 1.září 2005 pozemky nezjištěných vlastníků, které jsou zapsány v katastru nemovitostí nejméně jeden kalendářní rok, přecházejí jako opuštěné do vlastnictví státu a do správy Slovenského pozemkového fondu. V případě, že do 1. září 2005 nebudou pozemky nezjištěných vlastníků zapsány v katastru nemovitostí nejméně jeden kalendářní rok, anebo se zapíší do katastru nemovitostí po 1. září 2005, přejdou jako opuštěné do vlastnictví státu a do správy Slovenského pozemkového fondu až po uplynutí jednoho kalendářního roku ode dne zápisu. K prvním převodům by tak mělo dojít k 1. září 2006.
Po dalším roce pak k těmto pozemkům nabydou vlastnické právo obce, které podle Vojtka nebudou mít povinnost je v budoucnu vrátit ani v případě, že původní majitel svoje vlastnictví dodatečně prokáže. „Jde o největší zásah do vlastnictví občanů v historie Slovenska i Československa, které lze chápat jako zestátnění půdy soukromých vlastníků,“ uvedl Vojtko s tím, že tento akt se týká zhruba každého třetího vlastníka půdy na Slovensku.
Počet katastrálních území, v nichž se mají registry obnovené evidence pozemků sestavit je 3529. Zatím však byly sestaveny pouze na 46,4 procentech území. Při finančním zajištění této agendy v dosavadní výši kolem 85 milionů slovenských korun ročně, odhaduje Vojtko dokončení celého procesu v roce 2023, v případě zvýšení finančního rozpočtu na 250 milionů korun by pak mohlo budování obnovených registrů skončit asi v roce 2011.
Podle evidence Slovenského pozemkového fondu dosáhla ke konci loňského roku celková výměra pozemků nezjištěných vlastníků 238 tisíc hektarů. Z toho bylo 134 tisíc ha orné půdy, 55 tisíc ha trvalých travních porostů a 41 tisíc ha lesní půdy. Slovenský pozemkový fond v současnosti zatím eviduje 496 tisíc nezjištěných vlastníků.
„Aplikace zákona č. 219/2000 Z.z., kterým se mění zákon č. 180/1995 Z.z., o některých opatřeních na uspořádání vlastnictví k pozemkům se vztahuje na oprávněné osoby (pozemek jim, nebo jejich dědicům patřil a nebyl státem zkonfiskován) bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou občany Slovenské republiky. Proto je v zájmu všech občanů České republiky, kterých se tento právní předpis týká, zjistit si další podrobnosti ohledně svých pozemků,“ uvádí Severa. Bližší informace včetně evidovaného seznamu nezjištěných vlastníků lze najít na internetových stránky Geodetického a kartografického ústavu Bratislava www.gku.sk a plné znění zákonů na www.jaspi.justice.gov.sk.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down