Sněmovna se znovu vrátí k nárokům oprávněných osob v družstvech

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na své nebližší schůzi pokusí již poněkolikáté vyřešit vypořádání majetkových nároků oprávněných osob v zemědělských družstvech. Schvalovat by totiž měla předlohu, ve které předkladatelé navrhují vypořádat oprávněné osoby v naturální podobě. Poslanci v uplynulých třech letech projednávali čtyři obdobné úpravy, žádnou z nich ale nepřijali.

Sněmovna novelu projednala v prvém čtení letos 31. března. Proti předloze se ale důrazně postavili poslanci ODS, KDU- ČSL a US-DEU. Zemědělští a právní odborníci z uvedených stran se shodli, že předloha by byla zřejmě v případě přijetí odsouzena ke zrušení Ústavním soudem. Její obsah je totiž podle nich podobný, jako transformační zákon, který sněmovna přijala v roce 1999. Po přijetí předlohy se 77 pravicových poslanců úspěšně obrátilo na Ústavní soud s návrhem na její zrušení. Přijetí dnešní předlohy nepodpořil ani ministr zemědělství Jaroslav Palas (ČSSD).
Například předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Vlasta Parkanová (KDU-ČSL) v březnu řekla, že tehdejší argumentace z nálezu Ústavního soudu je uplatnitelná i na tento zákon. Její stranický kolega Jan Grůza připomněl, že soud mimo jiné zákonu vytkl, že prohlubuje nerovnost mezi oprávněnými osobami, což je podle něj dáno tím, že některé osoby vypořádány byly, ale na zbývající část by se měla použít pravidla jiná. Tvrdě se proti předloze postavil zemědělský odborník ODS Miroslav Kučera. Novela se podle něj pokouší o to, aby oprávněné osoby, které sedm let čekaly na majetek, byly zbaveny reálného nároku na tento majetek. „Nejsem překvapen, že tuto novelu podávají komunisté a socialisté,“ řekl. Předkladatele obvinil, že jim nikdy nešlo o skutečné vypořádání majetku. Označil je za „loupežníky zemědělského majetku“.
Autoři v důvodové zprávě uvádějí, že celková výše nevypořádaných majetkových podílů činila v roce 1993 zhruba 50 miliard korun. K 31. prosinci 2002 pak činila 15,1 miliardy, což odpovídá hodnotou a cenou asi 27 procentům celkového majetku zemědělských družstev. Podle dosud platné právní úpravy byly majetkové podíly vypořádány jen v tom případě, že oprávněné osoby přijaly od družstva vypořádání ve věcech z majetku družstva, případně v penězích, ale pouze v případě, že oprávněná osoba přistoupila na rozložení splátek na dobu 15 až 20 let.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *