Sníží se počet titulů

Jen minimální změny v rozdělení peněz mezi osami Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova připouští i po posledních diskusích s veřejností ministr zemědělství Jan Mládek. Chce ale zúžit počet jednotlivých opatření.

„Rozdělení peněz mezi osy zůstane zhruba tak, jak ho navrhujeme. Může se nejvýš přesunout procentní bod odněkud někam,“ řekl Mládek našemu týdeníku minulé úterý po semináři k EAFRD, který ministerstvo organizovalo ve Strakonicích pro Jihočeský a Plzeňský kraj. „Jednoznačně ale bude muset být méně programů. Každý, který vyžaduje zvláštní administrativu, vše prodražuje. Některé drobné programy se připojí k jiným, nebo zruší,“ řekl ministr. Dodal, že v březnu MZe dopracuje materiál pro připomínkové řízení. Do dubna by ho měla odsouhlasit vláda. Pak poputuje národní program rozvoje venkova do Evropské komise, která ho má schválit do čtyř měsíců po předložení.
„Chceme, aby konsensus nad programem byl co nejširší a příští vláda neměla pocit, že ho musí měnit. To by vše zbrzdilo,“ uvedl Mládek, který slibuje spuštění fondu od začátku roku 2007. K tomu však podle ředitele strukturálního odboru MZe Martina Fantyše stále chybějí klíčové prováděcí dokumenty od Evropské komise.
Na osu I zaměřenou na konkurenceschopnost chce MZe vyčlenit 22 procent peněz z EAFRD, což na rok v průměru představuje 2,3 miliardy korun, které má poskytnout EU. Letošní podpora z EU má představovat 1,6 mld. Kč. Na osu II ke zlepšování životního prostředí a krajiny má jít 57 procent z celkového koláče, tj. ročně 5,9 miliardy. Oproti letošku, kdy tyto platby jdou z HRDP, je to nárůst asi o 560 milionů korun, z nichž se pokryjí nové povinnosti – Natura a vodní rámcová směrnice. Na osu III chce dát MZe 13,6 procenta peněz z fondu, což představuje 1,4 mld. Kč a na Leader pět procent, tj. asi půl miliardy korun ročně.
Asociace krajů požaduje, aby byla dodržena vyváženost v rozdělení peněz mezi jednotlivými osami tak, jak vyplynulo z národní diskuse o budoucnosti venkova v krajích. Chce také, aby rozhodování o využití finančních prostředků se delegovalo na orgány krajských samospráv. MZe ale podle Fantyše nepředpokládá, že by na kraje převedlo některé aktivity.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *