SOCR: Důležitá je podpora cestovního ruchu a dotace

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) představil novinářům studii s názvem Predikace udržitelnosti zaměstnanosti v odlehlých venkovských oblastech v cestovním ruchu, která se zabývá faktory, jež ovlivňují problémy odlehlých venkovských oblastí. Jak vyplývá ze studie, obce v odlehlých oblastech ČR se vylidňují, zejména kvůli odchodu mladých a vzdělaných lidí. Dochází proto ke ztrátě historických vazeb, tradic, kulturního dědictví a obecně vztahu k půdě, ke krajině a k venkovu.

Z výzkumu SOCR mimo jiné vyplynulo, že klíčovou roli v boji proti vylidňování odlehlých obcí aktuálně sehrávají finanční prostředky z evropských strukturálních fondů. Dotace pak snižují nezaměstnanost v regionu, zejména za podmínky, že je k dispozici dostatečný lidský a sociální kapitál. Fondy pomáhají také celkovému ekonomickému růstu. Dále zvyšují veřejné investice a stimulují soukromé investice, čímž zvyšují poptávku po pracovní síle.

„Velkou příležitost představuje lepší využití přírodního a turistického potenciálu jednotlivých lokalit. Je například známo, že vytváření ucelených destinačních komplexů s celoročním využitím je impulsem pro rozvoj dalšího podnikání v dané obci. Jde o jeden z klíčových výstupů výzkumu, který dává jasný návod, jakým směrem by měla jednotlivá ministerstva zaměřit svoji pozornost,“ doplnila prezidentka SOCR Marta Nováková,

Studie ve všech modelech jasně ukázala, že dotace regionálních operačních programů snižují nezaměstnanost a brání tak vylidňování. To se pozitivně projevilo na výši indexu stáří obyvatel jednotlivých obcí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *