27.09.2022 | 02:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Software pro evidenci i řízení podniku

Moderní zemědělský podnik s velkou výměrou, rozsáhlou živočišnou výrobou a početnou technikou už se nemůže spoléhat pouze na ruční evidenci, plánování či vedení účetnictví. Má možnost využívat sofistikované programy, které mu dnešní IT svět nabízí. Touto cestou se před dvaceti lety vydali také v Zemědělském družstvu Maleč, když začali spolupracovat se společností AG info, s. r. o., z Jičína.

Zemědělské družstvo Maleč hospodaří na severozápadním okraji Českomoravské vrchoviny v oblasti CHKO Železné hory, v nadmořské výšce od 400 do 650 metrů. Patří pod něj rovněž čtyři dceřiné společnosti. Výroba je zaměřena na rostlinnou a živočišnou prvovýrobu konvenčního i ekologického zaměření, provoz bioplynových stanic, veřejné čerpací stanice, sušárny dřeva, pily a výrobu sypkých i granulovaných krmných směsí.

Klasická zemědělská výroba

„V současné době obhospodařujeme celkem 2700 ha zemědělské půdy, z nichž je 2300 ha orné půdy, zbytek tvoří trvalé travní porosty a na dalších 100 ha hospodaříme v rámci služeb,“ představuje družstvo předseda představenstva Ing. Vít Šimon, Ph.D., a pokračuje: „Od svého založení jsme zaměřeni jak na rostlinnou, tak i živočišnou výrobu.“  Družstvo se specializuje na chov skotu českého strakatého plemene s uzavřeným obratem stáda. V chovu je 620 dojnic 400 výkrmových býků a příslušný počet ostatních kategorií, celkem 2000 kusů. Kromě chovu skotu také provozuje chov prasat s celkovým denním průměrným počtem 2700 kusů.

Čtyři pětiny produkce rostlinné výroby jsou určeny k zajištění dostatku krmiva pro živočišnou výrobu a potřebného množství hmoty pro bioplynovou stanici. V osevním postupu jsou zastoupeny především krmné obilniny a pícní plodiny (kukuřice, jetel a luskovinoobilní směsky). Z tržních plodin jsou to řepka, bílý mák a v poslední době také travní a jetelové semenářství. Velmi zajímavou tržní plodinou je také kmín, jehož pěstování má v ZD Maleč již téměř čtyřicetiletou tradici. „Patříme k velkým pěstitelům kmínu kořenného dvouletého v České republice. Navíc v rámci poskytovaných služeb pro podniky v širokém okolí také kmín čistíme na optickém třídiči Sortex a následně jim jej skladujeme,“ popisuje nabízenou službu předseda.

Veškeré činnosti spojené s evidencí, plánováním, řízením výroby a účetnictvím vyžadovali v minulosti velké množství ruční práce, která byla pro zaměstnance velmi náročná a také zatížená nevyhnutelnou chybovostí. Vedení družstva se proto již před dvaceti lety rozhodlo změnit celý systém a začít spolupracovat s profesionály na programování a výpočetní techniku. Tehdy počala spolupráce s jičínskou společností AG info s. r. o.  

Partner z Jičína

Společnost AG info s. r. o. z Jičína se zabývá vývojem softwaru pro zemědělce již od roku 1992. V současné době pokrývá svými programy téměř veškeré potřeby zemědělců, od vedení zákonných agronomických evidencí, přes zpracování a evidenci půdy až po telematiku – montáž GPS systémů a zpracování jejich dat.

Nabídka zahrnuje například software Evidence půdy, zahrnující program pro pachtovní a podpachtovní smlouvy v ČR s novým mapovým modulem, automatickou identifikací parcel do cizích bloků, podpachtovními smlouvami aj., agronomickou evidenci zajišťuje program Agronom, program Agronomické plány umožňuje jednoduchou přípravu agronomických operací. Inteligentní GPS monitoring AG Tracker umožňuje sledovat využití techniky a automaticky vyhodnocovat práce na bloku a plodině. Mezi další zajímavé programy patří Sklizeň a vážní deník, umožňující průběžně evidovat sklizeň podle jednotlivých bloků, plodin a strojů a vést skladovou evidenci. Užitečný je také program Mechanizace pro evidenci oprav, použitých náhradních dílů, olejů, pojistných smluv, upozorňování na kontroly STK a jiných termínů pravidelných kontrol u zemědělské techniky. Evidenci nákupů a spotřeby nafty a topných olejů, včetně sestavení podkladů daňového přiznání na vratku spotřební daně zajistí modul Zelená nafta. Zkrátka nepřijdou ani zootechnici, pro něž jsou určeny programy Evidence mléčného a masného skotu, Evidence pastvy a pastevní deník, Hospodářský registr skotu (ovcí či koz) nebo Produkce statkových hnojiv.

Zajímavým novým produktem společnosti AG info je zemědělský docházkový systém s docházkovými bránami, kterým lze doplnit stávající systémy. Zaměstnavatel po spojení dat z docházkových bran a systémů GPS získá kompletní podklady pro zpracování mezd.

Tím ale výčet programů nekončí, společnost AG info nabízí i software pro evidenci půdy, pro práci s daty katastru nemovitostí nebo pro kompletní sestavení daňového přiznání.

Řadu z výše zmíněných programů využívají také v Zemědělském družstvu Maleč.  

Grafické znázornění činností na jednotlivých pozemcích
Program Agronom zjednodušuje a usnadňuje plánování a provádění polních prací

Dlouhodobá spolupráce

„Naše spolupráce s firmou AG info začala zavedením nového systému evidence půdy a nájemních vztahů před dvaceti lety. Tento program umí vypočítat výši nájmu za pronajatou půdu. Poté vygeneruje soubor, který poslouží jako příkaz k elektronické platbě za pronajatou půdu nebo vytvoří poukázku pro platbu poštovní spořitelnou,“ vysvětluje Ing. Šimon a pokračuje: „Později, s tím, jak se v zemědělství zpřísňovaly normy i legislativa, jsme potřebovali zlepšit evidenci našich činností. Pro jednotlivé oblasti výroby jsme měli různé softwary od několika dodavatelů, které ale nebyly propojené, což způsobovalo ve výrobě problémy. A protože jsme měli s firmou AG info velmi dobré zkušenosti, jejich programy jsou spolehlivé a poradenství a servis na vysoké úrovni, začali jsme postupně přecházet na další její produkty. K rozvoji IT technologií v našem družstvu přispěl i příchod nového agronoma a dalších pracovníků mladé generace.“

Družstvo si ponechalo jako základ hlavní účetní program, nad nímž si postupně buduje datový sklad, obsahující veškerá data potřebná pro řízení zemědělské výroby.

„Dalším produktem firmy AG info byl program Agronom, který jsme nejdříve začali používat pro evidenci chemických prostředků, hnojiv a osiv a postupně ho upgradovali na holdingovou verzi, která nám společně s dalšími balíčky pomáhá s převody mezi družstvem a dceřinými společnostmi. Program Agronom nám také pomáhá hlídat dodržování předpisů. Každý pozemek má své zařazení z něhož vyplývá, jaké ochranné prostředky smíme používat, kolik hnojiva můžeme aplikovat při dodržení nitrátové směrnice nebo jaká omezení při hospodaření v CHKO se nás týkají,“ pokračuje předseda představenstva a popisuje cestu k jednotnému systému: „Dále jsme sjednotili výstupy z výroby z pohledu účetnictví, agronoma a LPIS. Sjednocení evidence bylo složité a pracné, ale významně nám to pomohlo. Potom následoval modul Zelená nafta pro sestavení podkladů daňového přiznání na vratku spotřební daně. Tento program nám pomáhá sladit automatické výstupy evidencí spotřeby pohonných hmot z vlastních čerpacích stanic, kdy jedna čerpací stanice vydává palivo pro spotřebu v téže firmě a druhá má status veřejné čerpací stanice a vydává palivo pro holding.“

A nesmíme zapomenout ani na živočišnou výrobu. V ekologickém chovu zootechnici využívají program Pastevní deník.

V jednou nastoupené cestě družstvo pokračovalo i v následujícím období. Na řadu přišla evidence strojů a činnosti s tím související. Dalším modulem byl tedy inteligentní GPS monitoring pro zemědělství AG Tracker, umožňující sledovat využití techniky a automaticky vyhodnocovat práce na bloku a plodině. „No a jako poslední jsme přidali docházkový systém. Stručně řečeno, očipovali jsme všechny zaměstnance, stroje i přídavná zařízení. Poté následovalo období slaďování číselníků, účetnictví, výstupů z modulů Agronom, AG Tracker a dalších, abychom získali jednotná data. Dnes pracujeme na maximálním využití výstupů z AG Trackeru pro zjednodušení vnitřní fakturace a výpočet mezd. Součástí tohoto procesu je i využití modulu Sklizeň a vážní deník, který poskytne informace o veškerém pohybu materiálu do družstva, v rámci holdingu i při jeho vývozu a prodeji,“ konstatuje předseda.

Evidence prací na bloku
Bezdrátové nedobíjecí puky, které se umísťují na přípojná zařízení, umožňují kontrolovat pohyb takto označených strojů

V Malči využívají v současnosti téměř všechny programy firmy AG info, ale na konci cesty ještě nejsou. V budoucnu bude následovat ještě modul Majetkové podíly zjednodušující evidenci družstevních podílů.  

Přínos programů společnosti AG info při řízení družstva je zřejmý. Nahrazují ruční evidenci a zpřesňují data, poskytují perfektní přehled o pohybu strojů a vykonávaných činnostech. Získaná data z výroby lze dále transformovat pro další využití – výpočet mezd, mezistřediskové účtování nebo třeba skladovou evidenci.   

Spolupráci s firmou AG info a využívání jejich programů si pochvaluje i agronom Ing. Petr Vrtěl. Tomu program Agronom poskytuje všechny potřebné informace o pozemcích, pěstovaných plodinách, osivech, hnojivech i chemických prostředcích a možnostech jejich použití. Modul Plánování v rámci programu Agronom mu usnadňuje jejich výběr a stanovení vhodného množství. Systém také informuje o dodržování všech předpisů z pohledu ochrany životního prostředí. Využívání modulu AG Tracker mu usnadňuje zase práci z pohledu evidence.

A stejně tak, jak jsou v Malči spokojeni s programy firmy AG info, pochvalují si vzájemnou spolupráci i v Jičíně, protože z Malče získávají řadu připomínek a postřehů z praktického provozu.*

Jiří Hruška
Foto autor a archiv

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down