16.04.2010 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Souhlas s podporou zemědělství

Obecně je možné říci, že občané Evropské unie souhlasí se současnými cíli společné zemědělské politiky a většinou se přiklánějí k tomu, aby zůstala zachována i úroveň její podpory. Společná zemědělská politika by měla zejména dávat důraz na kvalitu a bezpečnost zemědělské produkce, poskytovat přiměřený životní standard zemědělcům, zajistit odpovídající ceny pro spotřebitele, chránit životní prostředí a umět se vyrovnat s klimatickými změnami. Všechna tato témata by se měla řešit na úrovni unie.

Zmíněné informace vyplývají z nedávno zveřejněné podrobné, téměř 170stránkové zprávy Eurobarometru. Vychází z průzkumu veřejného mínění ve všech členských zemích unie konaného v posledních dvou měsících uplynulého roku. Zprávu vydalo Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG Agri) a v uplynulých dnech ji na svých internetových stránkách zveřejnila Evropská komise.
Lidé o zemědělské politice moc nevědí Po dvou podobných průzkumech veřejného mínění pořádaných v roce 2006 a 2007 potvrdila tato poslední zpráva, že hlavní principy a cíle SZP považuje za správné většina lidí v unii. Zároveň obyvatelé unie zastávají převážně názor, že by SZP a podpora zemědělců měly být i nadále pouze na úrovni unie. Podíl lidí, kteří jsou přesvědčeni, že do zemědělství by mělo jít více peněz, se od podobného průzkumu uskutečněného před třemi lety zvýšil.
Zatímco 90 procent dotázaných považuje zemědělství ze důležité pro svou budoucnost, má většina z Evropanů jen velmi malé vědomosti o společné zemědělské politice. To, že již něco o ní slyšeli, připustilo jen 41 respondentů. Povědomí o SZP a absolutní pochopení jejích principů je v evropské populaci relativně nízké a od roku 2006 se tento stav příliš nezměnil. Plných 57 procent dotázaných se přiznalo, že o SZP zatím nikdy neslyšelo. 
I nové otázky
ISpeciální průzkum Eurobarometru se týkal různých oblastí, například důležitosti zemědělství a venkova, úrovně znalostí zemědělství a SZP, priorit EU pro zemědělskou politiku, hlavních povinností zemědělců, adekvátnosti rozpočtu SZP i názorů na to, zda je třeba podporovat farmáře i v budoucnu. K novým otázkám patřily zejména různé aspekty vztahu zemědělství a klimatických změn, názory na ekologickou produkci a výrobu zdrojů obnovitelné energie či biotechnologie. Tazatele zajímaly i odpovědi na otázku, zda mají být některé oblasti politiky řízeny na evropské a některé na národní úrovni, a také klíčové důvody, proč by se mělo nadále udržovat zemědělství v Evropě.
Souhlas s novými cíli
V průměru 90 procent obyvatel unie (nejvíce - 96 procent v Řecku, nejméně - 80 procent ve Velké Británii) si myslí, že zemědělství a rozvoj venkova jsou důležitými a stále živými tématy i pro budoucnost EU.
Nadpoloviční většina dotázaných (85 procent) podporuje nové cíle zemědělství a rozvoje venkova, tj. údržbu krajiny (93 procent), pomoc farmářům čelit dopadu klimatických změn (89 procent), rozvinutí ekonomiky na venkově (89 procent), spravedlivější distribuci podpory zemědělcům (88 procent), spojení finanční podpory farmářů s tím, jak splňují určitá pravidla týkající se ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a pohody zvířat (87 procent), povzbuzení zemědělců, aby vyráběli podle požadavků trhu (85 procent).
Za změny klimatu farmáři nemohou
Zajímavé jsou odpovědi na sérii dotazů týkajících se souvislosti zemědělství a klimatických změn. Podle závěrů zprávy téměř polovina (46 procent) respondentů věří, že zemědělství má velký podíl na zmírňování klimatických změn, nicméně si myslí, že je třeba, aby v tomto směru farmáři udělali ještě více. Velká většina (82 procent) souhlasí s tím, že EU musí pomoci farmářům změnit způsoby, postupy a metody práce, aby lépe vzdorovali klimatickým změnám a bojovali proti nim. Převaha odpovídajících (77 procent) je také přesvědčena, že klimatické změny během následujících několika let zemědělství velmi ovlivní. Pozitivní pro farmáře je, že přes různé články v tisku téměř dvě třetiny dotázaných (61 procent) nepokládá zemědělství za jednu ze základních příčin změn klimatu.
Více než polovina odpovědí (67 procent) souhlasí s tím, že kvůli klimatickým změnám se bude muset zemědělství změnit, i kdyby to znamenalo, že se stane méně konkurenceschopným. Z toho autoři zprávy soudí, že Evropané jsou připraveni platit za realizaci opatření, která k takovýmto nutným změnám povedou. Téměř šest z deseti lidí (58 procent) je ochotno zaplatit více za zemědělské výrobky, pokud se budou produkovat způsobem, který neprohloubí klimatické změny.
Co veřejnost očekává
Zásobování populace zdravými a bezpečnými potravinami je nadále podle dotázaných hlavním úkolem farmářů (56 procent). Na druhé místo se zařadila ochrana životního prostředí s 25 procenty a v těsném závěsu zásobování populace rozmanitými kvalitními produkty (24 procent).
Velká většina lidí (84 procent) také souhlasí, že by se zemědělci měli více věnovat ekologické produkci, obnovitelným zdrojům energie (83 procent) a rovněž využívat pokroku dosaženého biotechnologiemi (77 procent).
Ano podpoře
Naprostá většina občanů (82 procent) oceňuje důležitou roli evropského zemědělství a domnívá se, že by se mělo i nadále podporovat. Jen o něco méně dotázaných (68 procent) si myslí, že rozpočet pro SZP je na odpovídající úrovni, nebo jej dokonce považuje za nedostatečný. Naproti tomu jen 12 procent respondentů si myslí, že na SZP jde příliš mnoho peněz.
Pokud jde o budoucnost SZP, 72 procent obyvatel si myslí, že by v následujících deseti letech měla finanční pomoc zemědělců vzrůst nebo více méně zůstat na stejné úrovni. Asi čtyři z deseti odpovídajících by chtěli, aby se finanční podpora farmářů během následujících deseti let zvýšila. To je o deset procentních bodů více než v předešlém na SZP zaměřeném Eurobarometru.
Co chtějí vědět spotřebitelé O čem by měli být informování spotřebitelé? Podle odpovídajících je hlavním tématem, o němž by měla mít veřejnost důkladné informace, bezpečnost potravin (57 procent). Více infomací by také mělo být k dispozici o dopadu zemědělství na životní prostředí, což požaduje 31 procent respondentů, a o welfare hospodářských zvířat (23 procent dotázaných).

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down