Soutěž projektů pro nakládání s vodou

Čtvrtý ročník soutěže Pro vodu hledá aktivní a kreativní mladé lidi, kteří pomohou obcím a neziskovkám lépe zacházet s vodou v zastavěném území, krajině i budovách. Soutěžící si mohou vybrat k řešení konkrétní situaci uvedenou na webu soutěže, nebo přihlásit vlastní projekt odpovědného hospodaření s vodou. Uzávěrka soutěžních návrhů je 22. února 2016. Autoři nejlepších projektů získají Ceny Nestlé ve výši 30, 15 a pět tisíc korun. Podrobnější informace Nadace Partnerství poskytuje na www.soutezprovodu.cz.

Podle Adély Mráčkové z této nadace se soutěže Pro vodu mohou zúčastnit jednotlivci i týmy, mezi jednu z podmínek však patří věk od 18 do 30 let. Novinkou čtvrtého ročníku soutěže je příležitost spolupracovat přímo se zadavateli, kteří chtějí s pomocí soutěžících řešit reálnou situaci týkající se vody. Jedná se například o systém hospodaření s pitnou a dešťovou vodou v sociálním podniku Mlýn Karlovice, snížení spotřeby vody v pražském Toulcově dvoře, návrh vodoteče s mokřadem v lomu Hády u Brna nebo zlepšení zadržování vody v obci Doubravník.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *