21.07.2005 | 02:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Spěchejte s podáním žádosti o přidělení prémiových práv na chov krav bez tržní produkce

Jen málo dní zbývá chovatelům na podání žádosti o přidělení prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka a na chov bahnic z národní rezervy. Vyplývá to z nařízení č. 196/2005 Sb., podle něho mají na podání této žádosti totiž pouze třicet dnů od nabytí účinnosti tohoto nařízení, tedy od 1. července letošního roku. V národní rezervě bylo k tomuto datu celkem 140 prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka a 749 prémiových práv na chov bahnic. Informoval o tom ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát.

Žádosti se podle Maláta podávají na Státní zemědělský intervenční fond a musí mít všechny náležitosti stanovené v uvedeném nařízení vlády. Nařízení obsahuje několik základních bodů. Jedním z nich je, že veškerá administrace spojená s prémiovými právy (PP) přechází z Ministerstva zemědělství (MZe) na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Jakékoli úkony spojené s přidělováním nového individuálního limitu PP, jeho zvyšování i snižování, převody a přechody PP mezi chovateli se budou spravovat v rámci této národní rezervy. Stav rezervy bude tedy pohyblivý a každoročně bude k 31. srpnu aktualizován. Při přidělování nového individuálního limitu PP budou přednostně uspokojováni žadatelé, kteří dosud nejsou držiteli individuálního limitu, přičemž se bude postupovat od žádostí s nejvyšším počtem bodů až do vyčerpání rezervy (přesná bodovací kritéria jsou součástí přílohy nařízení). Žádost o přidělení nového limitu i žádost o jeho zvýšení je nutné podat na SZIF nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku. Není možné žádat o přidělení méně než tři PP, vyložil Malát.
Pracovníci SZIFu budou podobně jako například u agroenvi dotací v průběhu roku kontrolovat, zda chovatel plní podmínky, které mu umožňují čerpat právo na prémii (dotaci). Pokud chovatel neuplatní v daném roce jeho individuální limit PP (pokud jsou poskytovány národní doplňkové platby k přímým podporám vztahující se k PP), sníží SZIF jeho limit o neuplatněná PP a ty se přesunou do národní rezervy. V případě nabytí PP od jiného chovatele SZIF sníží tento limit o 15 % a ty opět přesune do národní rezervy (kromě výslovně uvedených výjimek). Převod PP je nový nabyvatel povinen do třiceti dnů nahlásit na SZIF.

Vhodné je se detailně seznámit s obsahem nařízení, které vyšlo ve sbírce v částce 72 ze dne 26. května 2005 (odkaz ke stažení: http://web.mvcr.cz/rs_atlantic/ftp/sbirka/2005/sb072-05.pdf), publikováno bylo také v týdeníku Zemědělec č. 23/2005).
Nařízení samozřejmě nemá v praxi větší význam, pokud se národní doplňkové platby vztahující se k PP nebudou poskytovat. Avšak možnost, že se dotace budou v budoucnu vypláceny přes PP je stále otevřená.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down