Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu je nově členem Lesnicko-dřevařské komory ČR

Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu (SPLVS), jehož členy jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p., (VLS) a Lesy České republiky, s.p., (LČR), bylo nově přijato mezi členy Lesnicko-dřevařské komory ČR (LDK), organizace vzniklé na konci roku 2013. Rozhodla o tom 2. valná hromada LDK. Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu si od členství v Lesnicko-dřevařské komoře ČR slibuje možnost aktivního se spolupodílení na řešení aktuálních otázek v celém lesnicko-dřevařském sektoru, a to společně se zástupci dalších sektorových subjektů – firem, škol či oborových asociací. Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu je současně s LDK členem Agrární komory ČR. Informovaly o tom ve společné tiskové zprávě Hana Politzerová, mluvčí Vojenských lesů a statků ČR, a Andrea Pondělíčková, tajemnice Lesnicko-dřevařské komory ČR.

„Věříme, že se nám na platformě členství v LDK podaří nacházet možnosti řešení aktuálních koncepčních a sociálních úkolů, které v současnosti  před  lesnicko-dřevařským sektorem stojí. Naše společné začlenění v organizačních strukturách AK by mohlo být sjednocujícím prvkem při řešení těchto úkolů,“ poznamenává výrobní ředitel VLS Libor Strakoš.

„Jsme přesvědčeni, že členství SPLVS, a tím i LČR v Lesnicko-dřevařské komoře ČR přispěje ke zlepšení dialogu mezi jednotlivými subjekty v našich oborech a napomůže k nalézání řešení společných témat. Předpokládám, že se členská základna LDK rozroste o další členy, jedná se o jedinou lesnicko-dřevařskou oborovou organizaci, která je otevřena  všem producentům a zpracovatelům dřeva, výzkumným a školským institucím a všem dalším, kteří jsou s oborem profesně spojeni,“ uvádí obchodní ředitel LČR Radovan Srba.

Lesnicko-dřevařská komora ČR byla založena koncem roku 2013 jako zájmové sdružení právnických osob. Jejím stěžejním posláním je prosazovat a hájit klíčové zájmy tohoto odvětví bez ohledu na formu vlastnictví a současně dlouhodobě usilovat o zajištění ekonomické stability a zvýšení prestiže oboru, ve kterém bude základním principem jeho fungování a rozvoj.

Komora je připravena být plnohodnotným partnerem a zapojit se do jednání a diskusí nejen o aktuálních problémech, ale i koncepčních otázkách lesnicko-dřevařského sektoru vůči orgánům státní správy a samosprávy, bankovním institucím i médiím a široké veřejnosti.

Lesnicko-dřevařská komora ČR je také začleněna do struktur Agrární komory ČR; její zástupci jsou aktivně zapojeni do odborných komisí a přípravy legislativních návrhů zasahujících do lesnicko-dřevařského sektoru (např. v oblastech oborového školství, rozvoje venkova, dotační politiky).*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down