Společnost Pražské pivovary změní svůj název

Mimořádnou valnou hromadu svolalo představenstvo společnosti Pražské pivovary, a.s. na 3. července 2003. Hlavním bodem programu bude návrh přejmenování společnosti Pražské pivovary, a.s. na Pivovary Staropramen, a. s.

„Potřeba změny jména byla již delší dobu patrná, zejména v oblasti komunikace s našimi obchodními partnery, zákazníky a širokou veřejností. Tuto potřebu jsme si ověřili na sklonku loňského roku, kdy jsme prostřednictvím hloubkového průzkumu analyzovali vnímání stávajícího názvu společnosti,“ říká Vincent Lefere, generální ředitel společnosti Pražské pivovary, a.s. „Zároveň jsme si ověřovali přínos a vnímání různých variant nového korporátního jména,“ dodává Lefere.
Změna jména je dalším krokem, souvisejícím s pozitivním vývojem obchodních
a hospodářských výsledků Pražských pivovarů. Nové jméno umožní vytvoření firemní identity a lepší profilaci společnosti směrem k zaměstnancům, obchodním partnerům i veřejnosti.
Představenstvo společnosti předloží zmíněný návrh valné hromadě, která rozhodne o jeho schválení. Následně bude podána k Městskému soudu v Praze žádost o zápis nového jména
do obchodního rejstříku. K reálnému přejmenování společnosti tak dojde na podzim letošního roku.
Loňský rok byl pro společnost Pražské pivovary, a.s. zcela zásadním. Došlo k navýšení základního jmění a celkově se dokončila finanční restrukturalizace. Pražské pivovary se v roce 2002 přehouply do černých čísel a staly se zdravou společností. Zároveň vzrostl i podíl na českém pivovarnickém trhu na 14,3%. Velký úspěch zaznamenala především značka Staropramen, která se stala silnou celonárodní značkou a zároveň globální značkou mezinárodního portfolia skupiny/společnosti Interbrew, majoritního vlastníka Pražských pivovarů.
Pražské pivovary z historického pohledu
Název společnosti Pražské pivovary byl dán historickým vývojem. Před rokem 1989 byly všechny pivovary v ČR sdruženy do regionálních celků, jako například Jihočeské, Severočeské a také Pražské pivovary. V této době byly pod hlavičkou Pražské pivovary zahrnuty pivovary U Fleků, Holešovice, Staropramen a Braník. V roce 1992 vznikla akciová společnost Pražské pivovary. Pivovar U Fleků byl vrácen v restituci , a pod hlavičkou společnosti Pražské pivovary zůstaly tři pivovary – Staropramen, Braník a Holešovice. Po kupónové privatizaci byli hlavními akcionáři Pražských pivovarů významné české banky. V roce 1994 získala společnost Bass majoritní oddíl na společnosti Pražské pivovary, který postupně navyšovala. Společnost expandovala i mimo Prahu, přišly akvizice pivovarů Ostravar a Vratislavice, pivovar Holešovice byl uzavřen. V této době se začal zvažovat smysl korporátního jména Pražské pivovary.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *