Společný odbyt mléka a cukrovky bez podpor

Kravské mléko a cukrovou řepu nezařadilo ministerstvo zemědělství mezi komodity, vyjmenované v připravovaném vládním nařízení k podpoře odbytových organizací. Vznikající mlékařská družstva či jejich sdružení tedy nebudou moci čerpat dotace na vznik a svou činnost po dobu prvních pěti let.

MZe se odvolává na nařízení rady č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, podle jehož ustanovení je vyloučena podpora opatřením, která spadají do podpůrných režimů v rámci společných organizací trhu. Jako druhý argument MZe uvádí, že Horizontální plán rozvoje venkova pro období 2004 až 2006 v podmínkách pro uznávání skupin výrobců stanovuje, že do opatření nebudou zařazeny komodity, jejichž společný odbyt upravují speciální předpisy Evropského společenství. Zemědělský svaz ovšem zdůvodnění ministerstva odmítá. Poukazuje na to, že mezi komoditami, na něž se vztahuje podpora společného odbytu, je třeba jatečný skot nebo vepřové maso, které mají rovněž společnou organizaci trhu. Svaz také připomíná, že všude v členských zemích unie jsou mlékařská družstva podporována. Navíc česká vláda se k podpoře odbytových organizací hlásí ve svém programu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *