Spolupráce ohledně tendrů pokračuje

Ministr zemědělství Ivan Fuksa vítá iniciativy Transparency International k soutěžím o zakázky Lesů ČR a přijímá řadu jejích podnětů. Těmito opatřeními naplňuje svou prioritu zajistit efektivní a transparentní hospodaření podniku a maximalizovat výnosy pro stát.

Jednoznačným krokem proti riziku kartelů a spekulativních nabídek v souvislosti s tendry Lesů ČR (LČR) bude přezkoumání každého případu, kdy na některé ze 117 územních jednotek odmítne vítěz podepsat smlouvu. „V případě podezření z manipulace bude tato soutěž zrušena. Tyto případy bude přezkoumávat komise, ve které bude zastoupena i Transparency International,“ řekl ministr zemědělství Ivan Fuksa na dnešní tiskové konferenci v Praze. V souladu se záměrem zajistit naprosto otevřenou soutěž budou do druhého kola připuštěny všechny subjekty, které splní podmínky technické kvalifikace. LČR už v současnosti požadují vysvětlení, pokud mají podezření, že některá z nabídek je spekulativní. V případě, že ho zájemce není schopen podat, je ze soutěže vyloučen. Takovýto postup schválil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nebezpečí spekulativních nabídek, které v těžařském sektoru mohou mít podobu například zkreslení celkové průměrné ceny dřeva v nabídce v důsledku nereálného vyčíslení ceny určitého sortimentu, považuje ministerstvo zemědělství i dozorčí rada podniku za ekonomicky velmi závažné. Ministr Fuksa proto pověřil dozorčí radu LČR, aby zmapovala, kdo v sektoru může být z takového postupu podezřelý, tak, aby jeho jednání mohla rada i management podniku sledovat. Řešením může být jedině rovnoměrná těžba všech kvalitativních kategorií. Na možnou účast dceřiných společností v tendrech má ministr zemědělství také jasnou odpověď. Takové nabídky budou v případě odstoupení jedné z propojených společností rovněž vyřazeny. Nebude tak moci dojít k přepouštění zakázek mezi společnostmi z jedné skupiny. Zneužívání práce především zahraničních dělníků je odsouzeníhodná praxe, na jejíž postihování však LČR ani ministerstvo nemají pravomoci. Nicméně i v tomto bodě ministr Fuksa požaduje, aby LČR zadaly revírníkům namátkově zjišťovat u koncových zaměstnanců, zda dostali za svou práci řádně zaplaceno. Pokud revírníci zjistí nějaké problémy, nahlásí vše inspektorátu práce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *