06.11.2002 | 04:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

SRS oznamuje dovozcům brambor

Podle přílohy č. 10. bodu 13. písm. b) vyhlášky MZe č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území ČR, a o soustavné rostlinolékařské kontrole, (dále jen vyhláška) a v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 vyhlášky uznala níže uvedené země za prosté Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. anebo Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nebo za země, jejichž opatření v boji proti těmto škodlivým organismům jsou rovnocenná opatřením stanoveným v ČR.

Jde o státy: Albánie, Bulharsko, Izrael, Makedonie, Malta, Rumunsko, Slovensko, Tunisko. Na základě toho je s účinností ode dne 1. 11. 2002 do ČR povoleno dovážet nebo provážet zásilky hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.) nebo jejich kříženců neurčených k pěstování – nesadbových brambor, vypěstovaných v těchto zemích, a to po dobu, v níž nebudou zjištěny závažné změny fytosanitární situace při pěstování těchto brambor v uvedených zemích. Do ČR je dále povoleno dovážet také zásilky nesadbových brambor pocházejících ze zemí uvedených v příloze č. 10. bodu 13. písm. a) vyhlášky, což jsou členské státy EU (Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko) a Švýcarsko. Nesadbové brambory pocházející z ostatních (výše neuvedených) zemí není do ČR dovážet. Tímto úředním sdělením se ruší platnost úředního sdělení SRS č. j. 0390/5/2002 ze dne 3. 4. 2002. SRS zařazuje tímto Chorvatsko k zemím s výskytem původce bakteriální kroužkovitosti bramboru (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus). Výskyt tohoto patogena byl potvrzen úředním laboratorním testováním vzorku úředně odebraného na území ČR z dovezené zásilky nesadbových brambor původem z Chorvatska ze sklizně roku 2001. SRS proto konstatuje závažnou změnu fytosanitární situace ve vztahu k pěstování brambor v Chorvatsku.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down